fbpx

Lantbruk

Strömsund Hillsand 1:27

Högsta bud

1 500 000 kr

Högstbjudande: 750 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
9,1 ha
Skogsmark
5,0 ha
Betesmark
2,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Övrigmark
2,0 ha
Virkesförråd
2 146 m3sk
Boyta
82 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND HILLSAND 1:27

Adress

Hillsand 120 83394 Strömsund

Om fastigheten

Charmigt fritidshus med skog och vatten runt knuten, och därtill en storslagen utsikt över Ströms Vattudal. Stora möjligheter till all form av rekreation såsom fiske, jakt, skid- och skoteråkning, vandring, odling mm. Högt beläget i avskilt läge strax söder om byn Hillsand, ca 4,5 mil nordväst om Strömsund. Totalareal om ca 9,3 ha varav ca 6,1 ha skog med ett totalt virkesförråd om ca 2 146 m3sk, av detta ca 1 943 m3sk grov granskog i slutavverkningsmogen ålder. Fastigheten försäljs med diverse inventarier i form av delvis möblerat boningshus samt annat som företrädelsevis hör ett torpställe till. Till fastigheterna hör även ett antal ekonomibyggnader.
För visning och övriga frågor kontakta fastighetsmäklare Mats Kullström, 063-15 71 60, mats.kullstrom@ludvig.se

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Mindre torpstuga som försäljs med delvis befintliga inventarier, uppförd på torpargrund. El-anslutet i alla byggnader utom vedboden. Vatten från kallkälla förser boningshuset. Åretruntvatten till köket och sommarvatten till dusch och toalett(bör ses över). Avlopp egen två-kammarbrunn som inte tömts på senare tid. Två-glasfönster. Uppvärmning vedspis och elradiatorer. En fuktskada kan antydas på övervåningen i anslutning till skorstenen. Sotning är utförd vart 4:e år och senaste kommer att ske i sommar. Plåttak. Dränering framför huset utförd för ca 15 år sedan.
Ej fiberanslutet.

Ladugård/stall

Ladugårdsbyggnad i delvis timmer. Stall och ladugård med gjutna golv, snickeri och gödselstad. Används idag till snickeri och förrådsutrymme. Plåttak. Byggarea ca 110 kvm.

Bryggstuga "Västerstugan"

Delvis timmerstomme med en byggarea på ca 60 kvm. Inrymmer på nedre plan förråd med plankgolv och trappa upp till övre plan samt ett allrum under renovering med bl.a. nytt golv. Övre plan är under renovering.

Vagnslider/skärmgarage

Förvaringsutrymme för maskiner och virke mm. Resvirkeskonstruktion med plåttak. Byggarea ca 36 kvm.

Gäststuga

Enkel barack i resvirke. Plåttak. Byggarea ca 15 kvm.

Båthus/ateljè

Resvirkeskonstruktion med stora fönster som vätter mot Ströms Vattudal. Plåttak. Har i senare tid använts bl.a. som atiljè.

Vedbod

Timrad vedbod med förskjul i resvirke. Plåttak. Byggarea ca 27 kvm.

Jordkällare

Jordkällare med pump-rum.

Utedass

Utedass med plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2021 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 6,1 ha med ett virkesförråd om 2 146 m³sk varav 1 943 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Hillsand 1:27 ingår i Vattudalens älgskötselområde om ca 46 000 ha. Fastighetens mark ingår inte idag i något jaktlag utan köparen står fri att kontakta intilliggande jaktlag för att utröna möjligheter för anslutning. Marken arrenderas för tillfället av privatperson och all till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen per den 1/7-2022.

Kontaktperson till älgskötselområdet är Stig Göran Jakobsson, 073-0848386.

Fiske

Fastigheten har ingen egen fiskerätt.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten (Källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.
Byggnader visas enligt överenskommelse med fastighetsmäklaren, Mats Kullström 070-141 55 27, mats.kullstrom@ludvig.se

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Inventarier

Fastigheten försäljs med befintliga inventarier undantaget de som nedan har angivits. Ingen slutstädning och ev. bortforsling av inventarier kommer att genomföras under säljarens försorg eller bekostnad.

Övrigt

I samband med visning ges möjlighet att anmäla intresse för köp av diverse jord- och skogsbruksmaskiner samt snickeri och verkstadsutrustning.

Bordscirkelsåg
Rikt o planhyvel Emco 3-fas
Spån sug
Kedjesågverk Jonsered EL600+
Pelarborrmaskin
ATV 4-hjuling Arctic Cat 454 4x4 1998 (endast ca 240 mil!)
Timmervagn med kran och elektrisk vinsch
Röjsåg Partner
Kellfri Slaghack 120 cm
Plastbåt med motor Yamaha 9,9 4-takt
Betongblandare, gräsklippare Klippo, jordfräs

Pantbrev

Det finns två skriftliga men förkomna pantbrev om totalt 5 500 kr, var om båda är ansökan inskickad för dödning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter