fbpx

Lantbruk

Större mjölkproduktion utarrenderas

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
131,0 ha
Åkermark
131,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALKENBERG VESSIGE 8:17

Adress

Glostorp 120 31165 Vessigebro

Om fastigheten

Göteborgs Stifts Prästlönetillgångar har för avsikt att arrendera ut Glostorp utanför Vessigebro i Falkenbergs kommun. Med anledning härav är fastigheten ledig som gårdsarrende från och med våren 2021. Likaledes ingår ej rätt till jakt.

Mjölkproduktionen är idag stillastående och med ett begränsat foderlager.
Arrendet kommer att omfatta 5 år från 2021 med möjlighet till förlängning. Fastighetens arrondering och markklasser framgår av bilagda karta. Odling sker idag med konventionella jordbruksmetoder men är inget krav. Övriga detaljer regleras i arrendekontraktet.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnader

Mjölkproduktionen består av ett oisolerat kostall byggt 2010 med ca 395 liggsängar, körbart foderbord och skrapad gödselgång.
Stall med djupströbädd för kalvning, kalv- och behandlingsavdelning.
2x20 parallell stall med DeLaval mjölkning, 48 m3 mjölksilo samt 16 m3 mjölktank.

Det finns även en mindre verkstad samt andra äldre ekonomibyggnader för förvaring.

Dessutom finns ca 60 + 135 liggsängar i stallar för sinkor och ungdjur i äldre byggnader nära grovfoderlagringen. Där finns även en maskinhall som utnyttjas som djupströbädd.

Personalbostad

I arrendet ingår ett hus med 2 lägenheter.

Det finns möjlighet att utnyttja 2 mindre arbetarbostäder samt maskinhall och halmlager på en närliggande fastighet men dessa ingår ej i arrendet.

Dessutom finns det möjlighet för arrendator att hyra bostad med en boarea på 78 m²fördelat på 3-4 rum och kök på annan fastighet i direkt anslutning till arrendestället. Huset är ett 1½-plans med delvis källare. Uppvärmning med vattenburen golvvärme kopplad till värmeväxlare från nya kostallet+ braskamin och elpatron.

Besiktning och undersökningsplikt

En gemensam syn av byggnader genomförs tillsammans med jordägare och arrendator samt annan part vid tillträdet.

Övrigt

Arrendet skall frånträdas med samma antal ha vall som vid tillträdet, övrig åkermark skall lämnas plöjd. Arrendatorn skall underhållskalka åkermarken.

Göteborgs Stifts Prästlönetillgångar förbehåller sig fri prövningsrätt.

Frågor ang. arrendevillkor eller visning besvaras av Per-Erik Hallin, 031-7713002 eller per-erik.hallin@svenskakyrkan.se

Anbudet skall vara angett i kronor per år exklusive gällande mervärdesskatt.
Betalning av arrendeavgiften kommer att ske vid två tillfällen per år.

Intresseanmälan

Skriftlig intresseanmälan med prisidé via mejl:
ulf.lindahl@ludvig.se.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 57 222 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter