fbpx

Lantbruk

Storebo

Prisidé

6 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 27 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
46,4 ha
Skogsmark
43,4 ha
Inägomark
2,4 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,2 ha
Boyta
128 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GISLAVED STOREBO 1:4

Adress

Storebo 31 33491 Anderstorp

Om fastigheten

Fastigheten Gislaved Storebo 1:4 utbjudes till försäljning. Välarronderad fastighet om cirka 46 ha i ett skifte belägen mellan Gislaved och Gnosjö (cirka 1,4 resp 1,2 mil) Vackert och trivsamt beläget gårdscentra med klassisk småländsk bostadsbyggnad och tillhörande ekonomibyggnad. Bostaden är lämpad för fritidsändamål men fungerar väl som året runt boende om man så önskar. Barrdominerad produktiv skogsmark om cirka 43,4 ha med ett bedömt virkesförråd om cirka 4028 m³sk (medeltal ca 93 m³sk/ha.) och god bonitet 7,1 m³sk/ha/år. Jakträtten är fri att disponera för köparen från och med tillträdesdagen.

Fastigheten säljs via skriftligt budförfarande med prisindikation om 6 milj. SEK.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Byggnaden är ursprungligen uppförd 1913 i 1 ½-plan. Torpargrund samt mindre källardel, stomme av timmer och fasad av stående träpanel. Fönster
av typ 2-glas, tak av betongpannor. Den taxerade boytan är 128 m² och biyta 25 m² (taxeringsuppgifter).
Uppvärmning i form av bergvärme och vedspis. Vatten från borrad brunn, avlopp i 3-kammarbrunn med infiltrationsbädd.

Nedervåningen omfattar entré genom trevlig pardörr
in till mindre trapphall, ett stort allrum med gott om plats för soffgruppen, matplats, kök med köksinredning i grått med röda detaljer runt speglarna i luckor. Gott om förvaring i skåp och lådor samt under den centralt placerade köksön. Diskbänk, Keramisk häll, ugn samt kyl och frys. Groventré samt badrum.
På övervåningen finns en stor möblerbar trapphall, två sovrum samt inredda snedgarderober/kattvindar som idag nyttjas som sovrum.

Maskinhall

Maskinhallen är uppförd i träkonstruktion. Plåtfasad, plåttak och grusbädd. Byggnaden har två portar. Cirka 100 kvm.

Byggnadssätt

På fastigheten finns också äldre uthus i sämre skick.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogsmark ligger samlat i ett skifte, terrängen är småböljande och barrdominerad. Skogsmarken är välskött och utgörs till största del av skog under 50 år. Bilväg går runt fastigheten och ger god tillgänglighet och korta drivningsavstånd. Enligt skogsbruksplan upprättad i mars 2020 så har fastigheten ett virkesförråd om totalt 4028 m³sk. Trädslagsfördelning: Tall 49%, Gran 39% och Löv 12%. Skogsmarken har en medelbonitet om 7,1m³sk/ha. För mer information se skogsbruksplanen i sin helhet.

Inägomark

Inägomarken på fastigheten uppgår enligt skogsbruksplanen till 2,4 ha och ligger väl samlat runt gårdscentrum. Utgörs i huvudsak av åkermark. Marken är muntligt upplåten.

Forn- och kulturlämningar

På fasigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar. Källa: SeSverige

Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara
själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade. Källa: SeSverige och skogens pärlor (Skogsstyrelsen)

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvig.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Visning

Vad trevligt att du hittat en intressant fastighet som du vill titta närmare på. På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Vi minskar grupperna
Våra fastighetsmäklare är noga med att sprida ut
visningarna och planera för mindre grupper.

Vi håller avstånd
När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa.

Vid förkylning stannar vi hemma
På Ludvig & Co stannar vi hemma vid minsta
förkylningssymptom. Vår förhoppning är att du gör detsamma. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen. Vi hjälper gärna till med kompletterande bilder och beskrivningar.

Jakt

Förekommande vilt är älg, rådjur, vildsvin m.fl. arter. Jakträtten på fastigheten är fri för köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i större älgjaktlag

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 570 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 27 sep

Prisidé: 6 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter