fbpx

Skogsfastighet

Storberget Gällivare

Försäljningssätt

Anbud senast ons 25 sep kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
49,7 ha
Skogsmark
44,8 ha
Skogsimpediment
3,6 ha
Åkermark
1,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GÄLLIVARE STORBERGET 3:9

Adress

Storberget 980 41 Hakkas

Om fastigheten

Lämplig skogsfastighet i Storberget. Fastigheten fördelar sig på två skiften i Storberget, Gällivare sydväst om Skröven. Fastigheten består av 49 ha varav 44,8 ha utgör produktiv skogsmark. Talldominerat virkesförråd om ca 3 600 m³sk.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad/Fritidshus

Bostadsbyggnaden på fastigheten inrymmer två våningar. Övre plan fördelar sig på två rum, ej full takhöjd i båda rummen. Nedre plan fördelar sig på kök, hall, toalett och två rum. Uppvärmning sker via vedeldning och/eller elpatron. Glykolfyllda element finns. Plåttak och tvåglasfönster, stomme av trä. Vatten och avlopp är enskilt. I ett rum på nedre plan finns brun röta i ett av rummen.
Lösöret som finns i bostadsbyggnaden på tillträdesdagen tillfaller köparen.

Övriga byggnader

På tomten finns flera andra byggnader.
Ladugård
Inrymmer lada, stall och vedbod.

Sommarstuga
Inrymmer ett rum med vedspis

Härbre och två lador.

Allt som finns på gården och i byggnaderna på tillträdesdagen tillfaller köparen.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan är upprättad under hösten 2018 av Skogsstyrelsen. Enligt skogsbruksplanen uppgår produktiv skogsmark till 44,8 ha med ett virkesförråd om 3 574 m³sk. Trädslagsfördelningen fördelar sig på 89 % tall, 8 % gran och 3% löv. Fastigheten har en bonitet på 2,8 m³sk/ha. Tyngdpunkten på virkesförrådet ligger i åldrarna 40-80 år.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i Gällivare kommun vilket betyder att köpare boende utanför Gällivare kommun skall söka förvärvstillstånd vid köp av denna fastighet. När kontrakt är underskrivet skickas en ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften är 3 700 kr vilken betalas av köparen. Efter beviljat tillstånd kan man göra klart köpet och söka lagfart.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten och medföljer fastigheten.

Gällivare Allmänningsskog

Fastigheten har andel i Gällivare allmänningsskog. Det är en stor fördel att fastigheten har andel i Gällivare Allmänningsskog. Allmänningsskogen bildades 1883 genom tilldelning från Staten motsvarande 1/4 av det enskilda innehavet. Allmännigsskogen ägs av ca 1 500 delägande fastigheter i Gällivare kommun. Förutom delaktigheten i Allmänningen så kan man få premier och bidrag för aktivt skogsbruk samt jakt och fiskemöjligheter. För mer information allm.se

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 25 sep kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter