Skogsfastighet

Stor skogsfastighet i Kurravaara

Försäljningssätt

Anbud senast ons 16 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
666,0 ha
Skogsmark
132,1 ha
Myr/kärr/mosse
172,4 ha
Berg/hällmark
3,4 ha
Impediment
307,3 ha
Vatten
50,8 ha
Virkesförråd
7 293 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KIRUNA KURRAVAARA 4:20

Om fastigheten

I Kurravaara strax norr om Kiruna hittar ni denna häftiga fastighet på 666 ha med strand mot Torneälven och mark som sträcker sig upp till toppen av Kurravaaraberget. På en egen udde i Torneälven ligger en stuga och man äger även en egen ö i sjön Kirkkoväärtijärvi. Skogsmarken uppgår till 132 ha och virkesförrådet till 7293 m3sk. Älgjakten bedrivs i Lainio Jaktskytteklubb på 12 914 ha, fastigheten har del Jukkasjärvi skogsallmänning vilket berättigar till generösa bidrag för skogsskötsel samt tillgång till jakt och fiske.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Stuga

Timrad stuga, idylliskt belägen på egen udde i Torneälven. Stugan har ej el, vatten eller avlopp, ett fönster är trasigt och är igenspikat.

Förråd

Förrådsbyggnad som ligger i anslutning till stugan vid Torneälven

Stuga på ön

En stuga i sämre skick, finns på den egna ön i sjön Kirkkoväärtijärvi

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Sverker Forsén 2019. Enligt skogsbruksplanen för objektet uppgår fastigheten till ca 615 ha landareal och ca 51 ha vatten. 132 ha är produktiv skogsmark och fastigheten har ett virkesförråd om 7 293 m³sk. Boniteten är 1,8 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 80 % tall, 14% gran och 6% löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Del i allmänningsskog

Fastigheten har del i Jukkasjärvi skogsallmänning vilket berättigar till generösa bidrag för skogsskötsel samt tillgång till jakt och fiske, för mer detaljerade villkor se www.jukkasallmanning.se

Jakt

Enligt Länsstyrelsen är fastigheten dubbelregistrerad i både Lainio Jaktskytteklubb och Kurravaara jaktklubb. Ny ägare behöver åtgärda dubbelregistreringen. Registrerad areal för Lainio jaktskytteklubb är 12 914 ha och tilldelningen är för närvarande 12+12.

Fiske

Kiruna Kurravaara S:18 är skifteslagets vattenområde med bundet samfällt fiske. Se karta

Forn- och kulturlämningar

Fornlämning finns på området i form av en gammal gruvlämning

Naturvärden

Nyckelbiotop finns registrerad på fastigheten med en areal om ca:2 hektar

Inteckningar

Fastigheten är fri från inteckningar

Undersökningstillstånd

Avalon Minerals Viscaria AB har undersökningstillstånd enligt Minerallagen (giltigt tom 2021) för att påvisa fyndighet av mineraler (i första hand koppar, bly, zink, järn, silver, guld) inom bland annat område av Kurravaara och 4:20.

Avverkning

Marken ligger inom Fjällnära skog. För avverkning krävs tillstånd av Skogsstyrelsen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter