fbpx

Skogsfastighet

Stor skogsfastighet i Burträsk

Högstbjudande

6 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 10 Nov kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
245,4 ha
Skogsmark
208,9 ha
Myr/kärr/mosse
23,6 ha
Inägomark
6,6 ha
Väg och kraftledning
3,7 ha
Övrigmark
2,6 ha
Virkesförråd
17 978 m3sk
Boyta
140 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ INNANSJÖN 22:1 med undantag av område

Adress

Innansjön 22:1 Burträsk

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva ca 200 hektar produktiv skogsmark i Innansjön, Burträsk. Fastigheten håller ett virkesförråd om ca 17.800m³sk med en bonitet på 4,3m³sk/ha/år fördelat på 11 stycken skiften. Egen licens för jakt. Väl utbrett vägnät.

Prisidé: 6 000 000 SEK

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Byggnadssätt

Byggnaderna på fastigheten kommer att styckas av och stå kvar i nuvarande ägares ägo.

Undantag av område

Fastigheten säljs med undantag av område, varför lantmäteriförrättning är nödvändig. Området som skall undantas ligger runt huset och utgör ca 5,7 hektar (se karta). Området berör avdelningarna 53, 57, 59 och 60 på skifte 2 i skogsbruksplanen. Dessa avdelningar håller ca 240m³sk totalt.

Kvarvarande fastighet kan utgöra egen brukningsenhet eller regleras till befintlig fastighet.

Köparen svarar för lantmäteriförättningskostnaden.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Norra skog 2015 och sedan reviderats av samma företag 20210902 inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 209 ha med ett virkesförråd om totalt ca 17 800 m³sk varav ca 8 800 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

De K1:or som finns registrerade i skogsbruksplanen är ej åtgärdade och det finns heller inget avtal på återbeskogning. Köparen svarar därför för kostnaden av återbeskogningen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Nuvarande ägaren har haft egen licens på fastigheten och är därför inte ansluten till något jaktlag eller VVO utan har jagat själv. Tilldelningen har varit 1 vuxen och fri kalv. Jakten i området är god.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast ons 10 Nov kl 12:00

Högstbjudande: 6 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter