fbpx

Skogsfastighet

Stor skogsfastighet i Arjeplog

Försäljningssätt

Anbud senast tor 3 jun kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
416,4 ha
Skogsmark
193,9 ha
Myr/kärr/mosse
148,0 ha
Väg och kraftledning
1,9 ha
Övrigmark
4,2 ha
Vatten
68,4 ha
Virkesförråd
9 579 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ARJEPLOG STENTORP 1:3

Om fastigheten

Stor skogsfastighet i ett skifte! Fastigheten ligger intill sjön Storavan, ca 4 mil söder om Arjeplog. Enligt skogsbruksplanen är fastighetens landareal 348 ha varav ca 194 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 9579 m3sk och fördelar sig på 93 % tall, 6 % gran och 1 % löv. Boniteten är 2,4 m3sk/ha/år. Fastigheten ingår i Pilbergets VVO som har 8362 hektar. Fastigheten är med i Arjeplogs allmänningsskogar.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Stefan Drugge i april 2021. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastigheten till 348 ha landareal varav 193,9 ha är produktiv skogsmark. Fastighetens virkesförråd uppgår till 9579 m³sk. Boniteten är 2,4 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 93 % tall, 6 % gran och 1 % löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten ingår i Pilbergets VVO som har 8362 hektar och 2020/2021 en tilldelning på 7 vuxna och 7 kalvar

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten har nio registrerade fornlämningar. Härd, boplatsområden och fyndplats. Se karta

Nyckelbiotop

Två registrerade nyckelbiotoper finns på fastigheten. Naturskog och barrnaturskog. Se avdelningskarta.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för boende utanför Arjeplogs kommun

Inteckningar

Fastigheten säljs utan inteckningar

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 3 jun kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter