Lantbruk

Stale Gård Bokenäs

Utgångspris

11 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
240,1 ha
Skogsmark
68,3 ha
Skogsimpediment
86,9 ha
Inägomark
79,1 ha
Övrigmark
5,8 ha
Virkesförråd
8 765 m3sk
Boyta
157 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

UDDEVALLA STALE 1:10

Adress

Stale 350B 45196 Uddevalla

Om fastigheten

Stale gård på Bokenäs om ca 240 ha varav ca 75 ha jordbruksmark (EU) och ca 68 ha skogsmark, bostadshus och ekonomibyggnader anpassade för köttdjur i lösdrift.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Byggt 1978 i träregelstomme, träpanel på murad grund under betongtegeltak. Renovering har skett löpande från 2007- med b.la. fönsterbyte, bygge av altan, carport, kök och badrum. Uppvärmning via vattenburen värme från en bergvärmepump -08, avlopp till ett minireningsverk -15 (Ecotech small), vatten från borrad brunn -08. Inrymmer i entréplan hall, wc/dusch, rum, öppet vardagsrum med kök och matplats. Övre plan rymmer hall/allrum, utgång till balkong, två sovrum och badrum. Källaren inrymmer en hall, tvättstuga, kylrum med kylaggregat, pannrum samt separat wc, groventré och kontor.​

Halmlada

Plåtbeklädd träregelstomme från 2010 på sockel med grusat golv. Byggarea om 480 kvm enligt taxeringsuppgifter.

Lösdriftsstall

Plåtbeklädd byggnad från 1993 på gjuten platta, rymmer 5 grupper á 10 st, byggarea ca 600 kvm.

Äldre Lösdriftsstall

Äldre byggnad med gjuten platta och med väggar och tak av plåt. Rymmer ca 60 djur i lösdrift, byggarea ca 450 kvm.

Gödselstad

Överbyggd gödselstad, murad sockel, träregelstomme, byggarea ca 360 kvm.

Fd svinstall

Äldre lösdriftsstall som rymmer 7 boxar á 10 djur. Plåttak och väggar, gjuten platta, byggarea ca 900 kvm. Byggnaden måste renoveras före djurhållning kan ske.

Lösdriftsstall

Byggd 2014 med 7 boxar á 10 djur, plåttak och väggar, gjutet golv, byggarea ca 960 kvm.

Maskingarage

Plåtbyggnad på gjuten grund byggd 2017 strax väster om bostadshuset, byggarea ca 200 kvm.

Verkstad/maskingarage

Äldre byggnad uppförd på pålar under plåttak. Inrymmer maskingarage och verkstad.

Jordbruksmark

Jordbruksmarken är omställd till ekologisk odling och KRAV och åkermarken har god dränering. Åkermarken med ekologisk odling har en areal enligt Eu-ansökan om 61,79 ha och betesmark/slåtter 13,09 ha. Säljaren har brukat marken själv och stödrätterna följer köpet. Bjällane gård (Jan Karlsson) brukar marken brukningssäsongen 2020 enligt skriftlig överenskommelse.

Skogsuppgifter

Skogsmark längs jordbruksmark och i stora delar bergbunden terräng bestående av blandskog i de flesta åldersklasser med nästa 30 % löv. Medelbonitet om 7,1 m3sk/ha/år och med ett totalt virkesförråd om ca 8 765m3sk. Planen upprättad i december 2019 av Janne Kjellström. Planen är uppdaterad med gjord avverkning 2020 i avdelning 63, 67. Mer information i skogliga bilagor och skogskarta.

Jakt

Av totalt ca 240 ha är jakträtten skriftligen upplåten på ca 125 ha, (se bilagd karta) till David Lönnqvist till och med 2030-06-30 (småvilt och älg). Årlig ersättning utgår till markägaren om 25000 kr inkl.moms enligt gällande avtal, Resterande mark är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen. Marken ingår Stale älgjaktlag om ca 900 ha, tilldelning 3 vuxna och1 kalv under en 3 års period.

Vägar

Ingår i Bräcke vägförening. Kostnad debiteras vid behov.

Lösöre och foder

Djur och en del maskiner är redan sålda, men delar av foder och halm kan eventuellt säljas separat till en köpare.
Hundgård och gungställning ingår ej i försäljningen. Robotgräsklipparen (Wiper) kan köpas till.

Fiberförening

Fastigheten har fiber via Bokenäs Fiber till en kostnad om 1080 kr/kvartal (4320kr/år) inklusive tv lagompaketet hos telia

Solenergi

Solceller är monterade på ekonomibyggnad år 2018 via Vattenfall Solkraft 18 kW och huvudsäkring på 25 A. Beräknad elproduktion vid installationen 18620 kWh/år.

Andel i Bjällane S:3

Andel i samfälld strandplan vid Eriksberg.

Såld mark till Bjällane 3:9

Markområde om ca 4700 kvm är sålt i juni 2020 och skall fastighetsregleras till Bjällane 3:9, Lantmäteriets ärendenummer: O208617.

Såld ladugård Bjällane

Ladugård och mark om ca 7000 kvm vid Bjällane är såld i Juli 2020. Lantmäteriets ärendenrummer: O208611.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 9 735 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter