fbpx

Skogsfastighet

Sörby

Utgångspris

2 250 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 26 jun kl 16:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Sörby 2:2, obebyggd skogsfastighet
Fastigheten är belägen i Ilsbo socken, Nordanstigs kommun. Den består av 2 skiften, på vardera sida om Hällvägen
Den i skogsbruksplanen beskrivna landarealen uppgår till 102,4 ha.
Jakt i Ilsbo VVO och ca 4700 hektar.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

NORDANSTIG SÖRBY 2:2

Adress

Skogsfastighet-Sörby-100 hektar Sörby

Totalareal
102,4 ha
Övrigmark
0,3 ha
Väg och kraftledning
1,2 ha
Väg och kraftledning
2,6 ha
Skogsmark
72,1 ha
Skogsimpediment
26,2 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven i Nordanstigs kommun sedan minst ett år tillbaka.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Gävleborg
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd sökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt. Ansvarig fastighetsmäklare medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Vattenbrunn

Var aktsam på att det finns en vattenbrunn på högra sidan vägen i rågången som betjänar flera fastigheter i Sörby.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten och övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Ilsbo VVO som omfattar ca 4700 ha. Kontaktperson är ordförande Jan Aronsson och nås på telefon: 070-285 54 91

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens marker kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten.
Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, samt intilliggande fastighetsägare.
Skyltning finns från väg och fastigheten är lätt att besöka då Hällvägen är i mycket bra skick.

Forn- och kulturlämningar

Det finns 4 registrerade lämningar på fastigheten dessa är:
1: En äldre färdväg lämningsnummer 1951:9093
2: Fångstanläggning lämningsnummer 1951:9231
3: Gränsmärke lämningsnummer 1951:9358
4: Kolningsanläggning lämningsnummer 2021:6468
Källa: fornsök

Hällvägen

Från Bergsjövägen kommer det vara skyltat upp till fastigheten som består utav 2 skogsskiften, båda ligger på vardera sida om den fina Hällvägen.

Skogsuppgifter

Fältarbetet utfört under April 2016
Planen upprättad av Robert Bergström, Holmen skog

Planläggningsmetod:
skogliga uppgifter framskrivna från äldre skogsbruksplan. Inga kontrollmätningar utförda.
Dock har säljaren anlitat Holmen skog för alla skogliga åtgärder
Koordinat (WGS84) Lat: 61° 50' 1.23" N Long: 17° 4' 37.44" E

Skogsvård

Fältarbetet utfört under April 2016, planen upprättad av Robert Bergström, Holmen skog

Planläggningsmetod: skogliga uppgifter framskrivna från äldre skogsbruksplan. Inga kontrollmätningar utförda.
Dock har säljaren anlitat Holmen skog för alla skogliga åtgärder
Koordinat (WGS84) Lat: 61° 50' 1.23" N Long: 17° 4' 37.44" E

Återväxtkontroll bör göras på planteringar som utförts under 2022.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 600 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast mån 26 jun kl 16:00

Utgångspris: 2 250 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter