Lantbruk

Småländsk gårdsidyll om 27 ha

Högstbjudande

5 100 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Ring eller maila för bokning av visning - Varmt välkomna!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
27,2 ha
Övrigmark
1,0 ha
Skogsmark
22,0 ha
Skogsimpediment
1,0 ha
Åkermark
2,0 ha
Betesmark
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
1 037 m3sk
Boyta
220 kvm
Antal rum
6 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÄVSJÖ IVARSBYGGET 1:7

Adress

Ivarsbygget 2 36393 Lammhult

Om fastigheten

Välkommen till en småländsk idyll.
Ivarsbygget är gården för er som söker ett lantligt boende med möjlighet till djurhållning i mindre omfattning, egen verksamhet eller bara ett bra boende. Gården ligger vackert belägen i ett kuperat landskap och med utsikt ned mot sjön Grunnen. Byggnaderna är mycket välskötta med vackert bostadshus, välhållen ladugård ombyggd för hobbyverksamhet samt inrett uthus som använts som butik. Gården omfattar cirka 2 ha åkermark, 3 ha betesmark och 22 ha skogsmark. Varmt välkomna på visning!

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset på Ivarsbygget uppfördes i 1 ½-plan i början av 1900-talet. Boytan i huset uppgår till cirka 220 m² med en biyta om cirka 29 m² enligt information från ägaren. Delvis stensatt källargrund och resterande del torpargrund. Timmerstomme, träbjälklag och stående träfasad. Fönstren är delvis bytta till tre glas fönster resterande fönster är tvåglasfönster. Yttertak av betongpannor på den äldre delen och plåttak på den tillbyggda delen.

Planlösning
Entréplanet rymmer sällskapsytor i form av kök, vardagsrum, matsal samt arbetsrum. Här finns även ett av husets två badrum. På övre plan finns tre bra sovrum och även här finns badrum.

Köket
Husets hjärta är ett modernt kök med gott om arbetsytor och förvaring i skåp och lådor. Som en central del av köket finns vedspisen som ger en hemtrevlig touch. Här finns gott om plats för matbordet och via dörr når man ut till altanen som sträcker sig runt husets östra sida. Utrustningen består av kyl och frys, spis, fläkt samt diskmaskin. Golvet är klätt med granit och väggarna är klädda med tapet i ljus nyans.

Vardagsrummet
I anslutning till köket ligger vardagsrummet. Ett stort och luftigt rum, som delvis har öppet upp till nock. I vinkel med vardagsrummet och ett trappsteg ned ligger matplatsen som har fönster i tre väderstreck vilket gör att rummet flyter ihop med trädgården utanför och ger en härlig utsikt ned mot sjön Grunnen.

Sovrum
Husets tre sovrum ligger på andra plan. Ett större sovrum och två mindre. Det ena sovrummet nyttjas idag som arbetsrum/förvaring.

Badrum

Båda badrummen är helkaklade badrum. I badrummet på entréplanet finns dusch. I badrummet på övre plan finns även plats för tvättmaskin.

Enskilt vatten från borrad brunn. Enskilt avlopp - Trekammarbrunn med infiltration

Ladugård

F.d. ladugårdsbyggnad som idag rymmer garagedel, förråd, verkstad/snickarbod samt förvaringsutrymme på det gamla rännet.

Brygghus

Brygghuset har en del som är inrett som affärslokal. Isolerade väggar och tak. I den andra delen ryms vedförråd. El finns indraget.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen upprättad 2017 uppgår skogsmarken till 20,8 ha med ett totalt virkesförråd om 847m³sk vilket framräknat med 2 års tillväxt torde ge ett virkesförråd om cirka 1037 m³sk. Barr är det dominerade trädslaget med gran 57%, tall 17% och resterande utgörs av löv 26%. Skogsmarkens bonitet är beräknad till 8,1 m³sk/ha/år. Skogens åldersfördelning har en övervikt mot yngre skog i åldersklasserna 10-19 år.

Inägomark

I anslutning till gårdscentrat finns betesmark och åkermark. Arealen för dessa uppgår enligt taxeringen till ca 3 ha fördelat till 2 ha åker och 1 ha bete. Marken nyttjas idag av säljarna som betesmark. Inga Eu-stödrätter finns.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en registrerad forn/kulturlämning som ligger in mot tomtmarken vid bostadshuset. Området sträcker sig över befintlig fastighetsgräns i väster och utgör ett område om cirka 0,5 ha. Registrerad som Bytomt/gårdstomt - möjlig fornlämning. Källa: Skogens pärlor - Skogsstyrelsen.

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade vid kontrolltillfället. Källa Skogsstyrelsen, Skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor

Jakt

Sedvanlig jakt efter älg, rådjur och vildsvin. Fastigheten har fina viltmiljöer. Köparen disponerar jakträtten från tillträdesdagen. Fastigheten ingår inte i gemensamt älgjaktslag utan är en s.k. oregistrerad mark. På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Fiske

Fastigheten har del i sjön Grunnen.
Grunnen ligger i Sävsjö och Alvesta kommun och ingår i Lagans huvudavrinningsområde. Sjön är 5,6 meter djup, har en yta på cirka 43 ha och är belägen 181 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Bantabäck. Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gers och gädda fångats i sjön.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen där det för vissa köpare krävs förvärvstillstånd.
Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter