Lantbruk

Släktgård söker ny ägare

Utgångspris

4 950 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 10 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
11,2 ha
Tomtområde
11,2 ha
Boyta
83 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LANDSKRONA KVÄRLÖV 7:16

Adress

Södra Kvärlövsvägen 113 26194 Annelöv

Om fastigheten

En släktgård som brukats av tre generationer söker ny ägare! Gården är lugnt och stilla belägen strax utanför den lilla byn Kvärlöv som ligger i sydöstra delen av Landskrona kommun. Äldre byggnadsbestånd där tiden saktat av de senaste åren. Byggnaderna är tämligen väl underhållna men av lite äldre karaktär. Bostaden är uppförd i mitten av 1800-talet med trivsam interiör fördelat på fem rum och kök. Detaljer som finns bevarade är bland annat synliga takbjälkar, spiskammare och pigkammare. Tillsammans med ekonomibyggnaderna bildar bostaden en u-form där innergården är belagd med kullersten. Fastighetens totala areal är ca 11,2 ha och hela arealen förutom tomt, väg och en del vatten i Saxån är högklassig åkermark, klass 8, fördelat på två rektangulära skiften. Som ägare till fastigheten ger det rätt till fritt fiske i delar fiskevårdsområdets vatten under vissa perioder.

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Bostad uppförd 1850 med boarea om 83 kvm samt biarea 28 kvm enligt taxeringsuppgifter. Trivsam interiör, om än med något äldre standard, som fördelar sig på sal/finrum, vardagsrum, två mindre rum som sovrum eller arbetsrum, entré, kök med matplats, köksentré med uppgång till vind, badrum, pigkammare samt spiskammare. Mindre matkällare samt oisolerad vind.
Bostaden har fasad av trä och puts samt yttertak av eternit, tvåglasfönster, vattenburen värme från elpanna (2010), eget vatten från brunn på gårdsplanen samt avlopp till Biovac minireningsverk (2019). Mindre källare under del av bostaden, i övrigt torpargrund/betongplatta.

Stallbyggnad

Stall- och logbyggnad, sammanbyggd med bostaden, med fasad av trä samt yttertak av eternit. Byggnaden inrymmer äldre ladugård med loft för grovfoder, garage samt logdel. I anslutning till ladugården finns äldre gödselanläggning med underlag av kullersten. Byggnadsarea ca 8 x 21 m = 170 kvm

Logbyggnad

Verkstad och logbyggnad, sammanbyggd med bostaden, med fasad av trä samt yttertak av eternit. Byggnaden inrymmer verkstad, före detta avdelning för grisar som numera är förråd, garage samt loge. Byggnadsarea ca 8 x 21 m = 170 kvm

Åkermark

Fastighetens areal, som omfattar totalt 11,2087 ha, är väl samlad i två rektangulära skiften. Förutom tomtmark samt någon del vatten i Saxån utgör hela arealen åkermark av god klass, klass 8. Arealen är fördelad på två rektangulära skiften med god tillgänglighet från den samfällda vägen.

Arrende/nyttjanderätter

Fastighetens åkermark är utarrenderad genom ettårigt arrendeavtal som löper från den 14 mars varje år, tills avtalet sägs upp av någondera part. Önskar en ny ägare tillgång till marken är uppsägningstiden är 8 månader, därför ska arrendet sägas upp senast 13 juli och åkermarken är då tillgänglig från den 14 mars 2021 för en ny ägare.. Vid arrendets upphörande ska arrendatorn återlämna stödrätter för arealen

Övrigt

Fiskerätt
Fastigheten är fiskerättsägare i Saxån och Braåns fiskevårdsområde genom sitt mantal vilket innebär bl.a. att för närvarande är det fritt fiske i nedre delarna av fiskevårdsområdet under vissa perioder. Se vidare information gällande fiske på www.landskrona.se/se-gora/idrott-fritid/natur-friluftsliv/fiske/ (Nedre delarna syftar på nerströms då Saxån gått samman med Braån.) Skulle fastigheten sammanläggas med annan fastighet och mantalet upphör, upphör även fiskerätten.

Friskrivning
Fastigheten överlåts med friskrivningsklausul i kontraktet med anledning av att fastigheten ägs av ett dödsbo:

Vägbeskrivning

Kör väg 110 norrut från Saxtorps kyrka, sväng höger mot Annelöv strax efter då vägen passerat under järnvägen. I slutet av Kvärlövs samhälle sväng höger in på mindre grusväg, då bron över järnvägen är passerad ligger ligger fastigheten på höger sida och framåt.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 15 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter