fbpx

Lantbruk

Skräddartorp, 160 ha

Högstbjudande

17 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 20 Nov

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skräddartorp består av två angränsande skogsdominerade fastigheter, ca 1,5 mil väster om Eskilstuna. Markerna om 160 hektar består av 111 hektar skogsmark och 41 hektar jordbruksmark. Mycket god jakt efter framförallt kronhjort, rådjur, vildsvin och älg. Dov förekommer.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ESKILSTUNA SKRÄDDARTORP 1:2, 1:3

Adress

Skräddartorp 3 63514 Eskilstuna

Totalareal
160,1 ha
Övrigmark
2,9 ha
Åkermark
17,0 ha
Åkermark
15,0 ha
Åkermark
10,0 ha
Betesmark
4,0 ha
Skogsmark
111,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Virkesförråd
15 472 m3sk
Total tillväxt/år
668 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ladugård

Timmerkonstruktion under tak av plåt. Taxerad byggnadsarea 440 kvm.

Maskinhall

Träkonstruktion med fasad och tak av plåt. Taxerad byggnadsarea 221 kvm.

Allmänt om Skräddartorp 1:2, 1:3

Två angränsande skogsdominerade lantbruksfastigheter ca 1,5 mil väster om Eskilstuna. De välarronderade markerna om ca 160 hektar består av 111 hektar skogsmark och 41 hektar jordbruksmark. Mycket god jakt efter framförallt kronhjort, älg, rådjur, vildsvin. Dov förekommer. Fastigheterna är endast bebyggda med en äldre ladugård, en nyare maskinhall samt ett äldre lite enklare torp.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Kent Fredriksson inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 111 ha med ett virkesförråd om totalt
15 472 m³sk varav ca 4 630 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:

Lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av markberedning om 2,6 ha och plantering om 2,4 ha

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad som berör avdelning nr 51 och del av avdelning 50 (Källa: Skogsstyrelsen)

Inägomark

Åkermark med en taxerad areal om 42 hektar. Åkermarken sköts och brukas av en arrendator med ett sidoarrende. Arrendet är femårigt och är inte uppsagt. Ny arrendeperiod inleds 2024-03-14. Markerna är väl omhändertagna. Nyligen underhållna diken samt nygjord täckdikning där behov fanns. Med arrendet följer nyttjanderätt av maskinhallen. Arrendeavgiften är fastställd till 80 000 kr exklusive moms/år och avgiften erläggs senast 31/12 arrendeåret. Betesmark med en taxerad areal om 4 hektar.

Torpet

Mindre stuga uppförd på torpargrund med stomme och fasad av timmer under tak av plåt. Torpet är uthyrt med en årshyra om 1 200 kr. El och sommarvatten. Kök och matplats med enklare inredning och utrustning och ett sovrum. Vedbod och utedass.

Jakt

Mycket god jakt efter framförallt kronhjort, rådjur, vildsvin och älg men även dov förekommer. Fastigheten ingår i kron -och älgskötselområde. Nuvarande ägare har jagat tillsammans med grannfastigheten som är av ungefär samma storlek. Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Arrende/nyttjanderätter

Förutom sidoarrendet avseende åkermarken och det uthyrda torpet finns även ett ettårigt hyresavtal med löptid 1/5 -30/4 avseende del av ladugården (ca 175 kvm) för nyttjande som lageryta och verkstad. Med hyresavtalet följer kringliggande mark för förvaring av grävmaskin och motsvarande. Kallhyran om 17 500 kronor/år exklusive moms.

På fastigheten finns en arrendetomt. Årsavgiften för tomten är 1 800 kr.

Forn- och kulturlämningar

Flera fornminnen finns registrerade på fastigheten (källa Skogsstyrelsen)

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av byggnaderna sker efter överenskommelse med mäklaren ring och boka tid.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Arealuppgifter

Notera att taxerad areal avviker mot uppmätta arealer i skogsbruksplanen.

Arealuppgifter

Samtliga arealer hämtade från skogsbruksplan. Enligt taxeringen består jordbruksmarken av 42 hektar åkermark och 4 hektar betesmark.

Produktiv skogsmark 111 hektar
Inäga/åker 40,9 hektar
Väg, kraftledning och övrig mark 8,2 hektar

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 9 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast mån 20 Nov

Högstbjudande: 17 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter