fbpx

Skogsfastighet

Skosgsgård med jakträtt i Olovslund

Högstbjudande

4 500 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
181,8 ha
Skogsmark
128,2 ha
Skogsimpediment
51,6 ha
Övrigmark
0,5 ha
Väg och kraftledning
1,5 ha
Virkesförråd
16 880 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LYCKSELE OLOVSLUND 1:5

Om fastigheten

Endast 2 mil utanför Lycksele finner ni denna skogsgård med ett stort sammanhängande skogsskifte om ca 182 ha varav ca 128 ha produktiv skogsmark. Gott virkesförråd om ca 16 900 m³sk vilket innebär ett medelförråd på ca 130 m³sk per produktiv ha. God bonitet för området på 4,1 m³sk per ha och år enligt plan, tyngdpunkt ligger på äldre skog i huggningsklass S2 vilket utgör 38% av produktiv areal och motsvarar ca 10 100 m³sk. Bra tillgänglighet via väg av god standard som går rakt igenom fastigheten. Jakträtt medföljer. Här har man möjlighet att jaga på totalt 4386 ha som medlem i Busjöns VVO. Man får även jaga småvilt på hela området. Förra årets tilldelning var 7 vuxna och sju kalvar.

På fastigheten finns enklare bostadsbyggnad med underhållsbehov. Utmärkt i dagsläget som jaktkoja.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 20/6, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvig.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Enklare bostadsbyggnad med underhållsbehov som uppfördes på 40-talet.
Huset har fyra rum och kök i ett plan, kallvind samt källare. El finns och enklare avlopp.
Huset är för närvarande kallställt.

Skogsuppgifter

Skogsbeskrivningen är upprättad 2020-11 av Roger Larsson och Erik Grafström, Ludvig & Co. Fastigheten Lycksele Olovslund 1:5 består av ett välarronderat samt sammanhängande skifte med allt ifrån obehandlad kalmark till betydande andel äldre avverkningsbar skog. Enligt skogsbruksplan är fastigheten ca 182 ha varav ca 128 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till ca 16 900 m³sk vilket innebär ett medelförråd på ca 130 m³sk per produktiv ha. Tyngdpunkten ligger på avverkningsbar skog i huggningsklass S2 vilket utgör 38% av produktiv areal. Medelboniteten är beräknad till 4,1 m³sk per ha och år vilket är gott för området.

Fastigheten är talldominerad till ca 57% följt av 34% gran, 9% löv .

Skogsvård

Markberedning och plantering är avtalad och kommer genomföras på de ca 31 ha vilket vid inventeringstillfället var obehandlade. Därmed är dessa satta som huggningsklass K2, trots de att de var obehandlade vid inventeringstillfället. Röjning är föreslagen skogsvårdsåtgärd på ca 4 ha.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två kulturlämningar. Båda dessa är belägna i avdelning sju, den ena i form av en kolarkoja med beteckning L2019:6124 och den andra är en kolningsanläggning med beteckning L2019:6126 (Källa: Riksantikvarieämbetet via Fornsök).

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverie).

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Jakt

Jakträtt medföljer. Här har man möjlighet att jaga på totalt 4386 HA som medlem i Busjöns VVO. Man får även jaga småvilt på hela området.
Tilldelning i fjol 7+7
Årlig avgift på 700:- (älg och småvilt)
Årsmöte i Juni. Sista anmälningsdag har varit 1/9. Kan tidigareläggas detta år.
Inträdesavgift 3000:- för ny jägare. Kostnaden går att sprida på tre år.
18-19 st som är med och delar kött

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Lycksele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter