fbpx

Skogsfastighet

Skogstorp med ca 15 ha

Högstbjudande

1 200 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
14,7 ha
Tomtområde
14,7 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LUDVIKA NACKARBERG 1:4

Adress

Nackarberg 2 77290 Grängesberg

Om fastigheten

Skogstorp med ca 15 ha mark till där det mesta är produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 1 872 m3sk där 80 % består av gran och 12 % består av tall. Ingår i VVO. Torpet inrymmer 1 rum och kök och är av enkel standard, vinden är inredningsbar. El finns och grävd brunn på tomten. Ett flertal uthus finns också på fastigheten. En fastighet för den frilufts-/jaktintresserade och söker något med verkligen ”mitt i skogen läge”.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnad

Huvudbyggnaden är uppförd år 1948 och är byggd i en plan, med inredningsbar vind. Boarea ca 40 m², bör kontrollmätas. Byggnaden inrymmer en hall, ett rum och kök. Köket renoverades år 2006. El finns och den byttes ut år 2006. Vatten är ej indraget men brunn med handpump (funkion okänd) finns på tomten, enkelt avlopp då man burit in vatten för hand.
Torpargrund, trästomme och träbjälklag. Takplåt. 2-glasfönster. Uppvärmning genom direktverkande el.
Eldstäder bör kontrolleras av sotare innan eldning sker.

Övriga byggnader

Den gamla ladugården, där vatten finns genom självtryck.
Verkstad/förråd med el indraget.
Friggebod med el indraget.
Förråd/lekstuga.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad i juni år 2021 är virkesförrådet 1 872 m3sk. Varav 80 % är gran, 18 % är tall och 2 % är löv. Medeltal 128 m3sk/ha. Boniteten är 6,5 m3sk/ha/år. 1 260 m3sk är S2 eller S3. Skogsbruksplanen föreslår avverkning av 1 715 m3sk inom en tioårsperied och där 1 540 mn3sk är föryngringsavverkning och 175 m3sk är gallring. Ett område som är registrerad som nyckelbiotop går in i områdets södra del, för mer information se"skogens pärlor" hos skogsstyrelsen. Fastighetens gränsar mot ett naturvårdsområde i söder.

Arealuppgifter

Enligt lantmäteriutdraget har fastigheten en areal om 146 835 m².

Enligt skogspruksplanen har fastigheten en areal produktiv skog om 14,6 ha, väg/ledning om 0,1 ha och övrig mark 0,2 ha.

Enligt taxeringsinformation är den taxerade arealen 14 ha och tomten är på 2 000 m².

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten övergår på köparen på tillträdesdagen. Fastigeheten ingår i Rifallet-Nackarbergs VVO.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för att förvärva fastigheten. Läs mer på länsstyrelsens hemsida.

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har givits möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Friskrivning

Fastigheten säljs med friskrivningsklausul.

Städning

Köparen står själv för urstädning av fastigheten. Det lösöre och inventarier som finns kvar på fastigheten på tillträdesdagen övergår kostnadsfritt på köparen.

Visning

För visning av byggnader ska mäklare kontaktas eller anmälan ske på de visningstider som finns utlagda på hemsidan.

Skogen kan besiktas när man vill, dock ska hänsyn tas till skog, djur och natur, även om jakt förekommer ska hänsyn tas till det. Observera att det finns en vägbom vad infartsvägen så man får gå en bit in till fastigheten om besiktning görs på annan tid än då fastighetsmäklaren är med.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 130 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter