Lantbruk

Skogsskifte öster om Grevie

Säljs via anbudsförfarande

400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 21 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
6,0 ha
Tomtområde
6,0 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BÅSTAD BÖSKESTORP 4:3, del av

Om fastigheten

Obebyggt skogsskifte om ca 6 ha på Hallandsåsen. Nyligen slutavverkat och markberett, fint tillfälle för dig som vill skapa din egen skog!

Bilder

Fakta

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Visning

Fastigheten kan besökas på egen hand.
Kontakta ansvarig fastighetsmäklare om vägbeskrivning önskas.

Naturvärden

Del av fastigheten, ca 1,5 ha, är klassad som nyckelbiotop.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss