fbpx

Lantbruk

Skogsskifte om ca 27 ha söder om Järvsö

Högsta bud

1 320 000 kr

Högstbjudande: 1 295 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår
  • Kolförråd 103 ton/ha

Om fastigheten

Ett skogsskifte med bra vägnät beläget söder om Järvsö erbjuds nu till försäljning genom fastighetsreglering till av köparen redan ägd lantbruksfastighet.
Skogsskiftet omfattas av 21,2 hektar produktiv skogsmark och har ett uppskattat virkesförråd om ungefär 2 888 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 1 043 m³sk. Medelvolymen per hektar är 136 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,1 m³sk per hektar.

Jakt i Järvsö Sörby VVO med en areal om cirka 5 500 hektar.

Det perfekta skogsskiftet för dig som vill reglera in och på så sätt utöka ditt redan befintliga skogsinnehav!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Del av LJUSDAL JÄRVSÖ-NYBO 6:5

Adress

Skogsfastighet söder om Järvsö

Totalareal
27,7 ha
Vattenområde
1,3 ha
Tomtområde
26,4 ha
Total tillväxt/år
118 m3sk
Kolförråd/ha
103 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Notering

Enligt säljarens upplysning finns det på den södra delen ett område med kärnvirke som medvetet lämnats orört i skogsbruksplanen tack vare närheten till vägnätet.
Det branta området på den norra delen av fastigheten som på kartan ser otillgängligt ut är enligt säljarens uppgift farbar för skogsmaskiner.

Allmänt

Försäljningsobjektet omfattar en obebyggd skogsfastighet belägen söder om Järvsö. Fastigheten omfattar ca 21 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2 888 m³sk.

Skogsuppgifter

Till fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad år 2020. Planen är därefter framskriven av Eva Andersson, Ludvig & Co till 2023-02-28. Observera att fastigheten ej har besökts i fält vid framskrivningen.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 21,2 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 2 888 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 1 043 m³sk. Medelvolymen per hektar är 136 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,1 m³sk per hektar. Av virkesförrådet utgör 62% tall, 21% gran och 17% löv.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsbruksplanens uppgifter är framtagna enligt planläggningens gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både i enskilda bestånd och summan av dessa både uppåt och nedåt.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår totalt till 26,4 hektar landareal och 1,3 ha vattenareal.

Lantmäteriförrättning

Försäljningsobjektet omfattar ett område av fastigheten Ljusdal Järvsö-Nybo 6:5. Markområdet kan ENDAST fastighetsregleras till en av köparen tidigare ägd lantbruksfastighet. För upplysningar angående fastighetsbildning kontakta ansvarig mäklare.

Jakt

Fastigheten ingår i Järvsö Sörby VVO vilket omfattar en areal om cirka 5 500 hektar. Kontaktperson: Lars Dahlgren telefon: 076-816 82 66

Forn- och kulturlämningar

Inom försäljningsobjektet finns inga registrerade forn- och kulturlämningar. (Källa: Skogsbruksplan, Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inom försäljningsobjektet finns ett registrerat område med sumpskog inom myrmarken (Simesvallsmyran) i södra delen av skiftet samt en nyckelbiotop inom avdelning 81, "ymningt mosstäcke", ärendenummer N95-1992. (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor, skogsbruksplan)

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet omfattar område av fastighet och har inte åsatts eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Försäljningsobjektet överlåtes fri från penninginteckningar.

Visning

Ingen visning av fastigheten kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten på egen hand eller genom konsult och därigenom själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person och fysisk person. För att få ansöka om förvärvstillstånd prövad krävs en avgift till Länsstyrelsen om 7 100 kronor för juridisk person och 4 600 kr för fysisk person (undantag gäller för fysisk person och sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger). (Källa: Länsstyrelsen, Gävleborgs län)

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor nytta för klimatet. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 2 192 ton vilket motsvarar 8 032 ton CO2e. Den produktiva skogsmarken på fastigheten beräknas med hänsyn till skogsbruksplanens föreslagna skogsskötselåtgärder binda ytterligare 504,5 ton kol under den närmaste tioårsperioden.

Rättigheter och belastningar

Observera att angivna rättigheter och belastningar berör hela fastigheten Ljusdal Järvsö-Nybo 6:5, vilket kan innebära att försäljningsobjektet inte berörs till vissa delar. Rättigheterna och belastningarna kommer att bestämmas vid en fastighetsreglering genom en lantmäteriförrättning till vilken del de ska höra.

Ev. framtida vägavgift

Den eventuella vägavgift som hör den del av fastighet som nu säljs kommer att fastställas vid en framtida lantmäteriförrättning; som ligger till grund för den fastighetsreglering som krävs för detta köp.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter