fbpx

Lantbruk

Skogsskifte om 4 ha

Utgångspris

350 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva en mindre obebyggd skogsfastighet om ca 4 ha varav 2 ha produktiv skogsmark och 2 ha skogliga impediment. Tillskottsmark eller möjlighet till egen fastighet för rekreation och fritid. Fastigheten är belägen ca 4 km sydöst om Ryssby. Fastigheten kan besiktigas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. För mer info och intresseanmälan kontakta fastighetsmäklare Dan Gustavsson 0370-692224.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY RYSSBY-ÖSTRABY 6:8

Totalareal
4,0 ha
Skogsmark
2,0 ha
Skogsimpediment
2,0 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsvolymen enligt skogsstyrelsens laserscanning från 2012 uppgick till ca 300 m³sk. Skog med varierande trädslag och ålder.

Skogsvård

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade. Källa: SeSverige

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar registrerade. Källa: SeSverige.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Fastigheten kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss