fbpx

Lantbruk

Skogsskifte med egen fäbodvall i närhet till Östersund

Högsta bud

1 500 000 kr

Högstbjudande: 1 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
35,2 ha
Tomtområde
35,2 ha
Virkesförråd
2 960 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KROKOM GRÄFTE 2:17

Om fastigheten

Strax norr om Aspås och med två mil från Östersund ligger denna mindre skogsfastighet om ca 35 ha med enskilt läge och egen fäbodvall. På fastigheten finns en tidstypisk timrad fäbodstuga med kojplatser för övernattning samt två mindre uthus med en härlig känsla att nyttja för rekreation och som jaktstuga. Fastigheten som har en god bonitet om 4,9 m³sk och med ett virkesförråd om 2 960 m³sk där volymen i huvudsak återfinns i de yngre åldersklasserna. Frisk skogsmark med en jämn trädslagsfördelning mellan tall och gran. Goda jaktmöjligheter i viltrika marker inom Gräfte-Aspås viltvårdsområde.

Här finns med andra ord en fin möjlighet att kombinera sitt välmående med en god investering i ett växtligt skogsskifte.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Fäbodstuga

Charmig fäbodstuga i timmer med plåttak. Invändigt har stugan breda plank på både golv och tak samt panel på väggarna. Uppvärmning sker via öppenspis i allrummet och vedspis i sovrummet.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Pär-Olof Persson i maj månad år 2008.
Fastigheten är på totalt 31,1 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 2 960 m3sk. Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 47 % av virkesförrådet.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Gräfte-Aspås viltvårdsområde om 1422 ha, som i sin tur ingår i Nedre Långans storlicens.

Forn- och kulturlämningar

Inga objekt finns registrerade på fastigheten (källa Se Sverige).

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 1.500.000 kronor. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 950 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter