Skogsfastighet

Skogsskifte i Vallentuna

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta.
    Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
    Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
12,0 ha
Skogsmark
10,0 ha
Åkermark
2,0 ha
Virkesförråd
3 000 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av VALLENTUNA MORSTA 1:6

Adress

Morsta 18697 Brottby

Om fastigheten

Fint skogsskifte i Vallentuna. Ca 40 km och 40 minuter till Stockholm (hitta.se). Uppskattad skogsvolym till 3 000 m³sk. Jakt och åkermark är utarrenderad.

VI förmedlar skiftet via fastighetsreglering till dig som redan har en fastighet i Vallentuna som kan ta emot marken.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastighet

Vi förmedlar del av fastighet enligt kartor. Uppskattat 10 hektar skogsmark och 2 hektar åkermark. VI förmedlar skiftet via fastighetsreglering till dig som redan har en fastighet i Vallentuna som kan ta emot marken.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan saknas.
Virkesförråd är drygt 3 000 m³sk. Uppräknad volym efter laserskanning från 2010. (Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen).
Avverkningsrätt finns för viss del av västra sidan till Holmen.

Fastighetsgränser

Se länk till gårdskarta för fastighetsgränser. Säljaren ansvarar inte för att märka upp gränser.

Åkermark

Åkermarken är utarrenderad med muntligt avtal.

Jakt

Jakten på del av fastighet är utarrenderad till ett större viltjaktsområde med muntligt avtal och uppsägningstid.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för fysisk person. Tillstånd för juridisk person krävs alltid när det är en privatperson som säljer.

Stödrätter

Stödrätter finns hos arrendatorn och överlåts till köparen.

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade naturvärden på del av fastighet. (Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade forn- eller kulturlämninar på del av fastighet. (Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka del av fastighet och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka del av fastighet och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande del av fastighet egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återgerel av fastighet egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivning

El av fastighet säljs med en så kallad friskrivningsklausul där köparen godtar fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Inteckningar/Pantbrev

Styckningslotten kommer att vara befriad från inteckningar.

Övrigt

Din framtid finns i vårt ursprung
Nu byter LRF Konsult namn till Ludvig & Co. Med samma drivkraft, erfarenhet och kompetens tar vi med oss vårt starka ursprung in i framtidens rådgivning – allt för att fortsätta skapa framgångsrika företagare över hela landet.

Ett nytt kapitel i vår hundraåriga historia
Med ett nytt namn och ett helt nytt utseende tar vi på Ludvig & Co nu klivet in i framtidens rådgivning. I över hundra år har vi följt lantbrukare, skogsägare och entreprenörer på deras resor – och givit det stöd som krävs för att skapa riktigt framgångsrika företagare. Vi är 1 300 kollegor med gedigen kompetens inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik samt skatt- och affärsrådgivning, och idag finns vi på 130 orter över hela landet. Alltid nära dig och din verklighet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter