Skogsfastighet

Skogsskifte/Gård, Torsås 25 ha

Högstbjudande

2 050 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 5 okt, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,1 ha
Skogsmark
22,5 ha
Inägomark
1,0 ha
Skogsimpediment
0,2 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Övrigmark
1,1 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
1 800 m3sk
Boyta
126 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TORSÅS SKÖREBO 1:30

Adress

Skörebo 301 38592 Gullabo

Om fastigheten

Skogsskifte Torsås 21 ha
Välarronderad skogsmark i Skörebo. Skogsareal om cirka 21 ha,
med i huvudsak ungskog i åldern 10- 30 år. Medelbonitet 8 m³sk/ ha. Jakt.
Utgångspris: 1 575 000 kronor.

Gård Skörebo/ Torsås.
Gårdscentrum består av bostadsbyggnad samt ekonomibyggnader.
Areal 4 ha-skogs- och betesareal. Boende och fritidsbruk.
Utgångspris: 475 000 kronor.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnaden

Bostadsbyggnad 2 planshus med kallvind samt torpargrund.
Huset är i äldre skick och i behov av renovering. Bostaden har används som året runt boende fram tills 2019.

Huset består av träfasad samt timmerstomme.
Taxerad boyta 126 kvadratmeter.
Taxerad biyta 14 kvadratmeter.
Huset värms upp av värmepump luft/vattenburet nyligen insatt.
Nytt avlopp trekammarbrunn byggt 2017.
Det finns en jordkällare på fastigheten som består av plåttak, stenväggar och jordgolv dock i sämre skick.

Plan 1
Groventré, kök, badrum och två allrum. Samt ett litet förråd kopplat till köket.

Plan 2
Allrum hall och två sovrum. Även mindre utrymme kopplat till kallvind.

Bostaden kommer att friskrivas ifrån fel och brister i sin helhet i samband med försäljningen.
Energideklaration är ej utförd och säljaren kommer att ta med en klausul som avtalar bort denna rätt på säljarens bekostnad.

Ladugården

Ladugårdsbyggnad består av timrade väggar samt delvis murade väggar.
Golvet är gjutet. Det finns även ett utrymme som rymmer vattenpump.
Vid byggnadens ena sida finns en nyare tillbyggnad som används som vedförråd.
Byggnaden är i äldre skick och är i behov att renoveras.

Byggnaden kommer att friskrivas ifrån fel och brister i sin helhet i samband med försäljningen.

Byggnadssätt

Trevligt beläget gårdscentrum i natursköna Skörebo.
Gårdscentrat består av bostadsbyggnad, äldre ladugård, äldre förrådsbyggnad samt flera uthus och en äldre jordkällare.
Avstånd till Torsås centrum är cirka 10 minuter.
Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan.

Fastigheten Torsås Skörebo 1:30 ligger belägen i Torsås Kommun, Kalmar Län.
Fastigheten areal omfattar 21 ha som ligger i ett välarronderat skifte.
Virkesförrådet är 1 800 m³sk. Hög andel yngre skog som finns i huggningsklasserna R2 och G1, röjnings och gallringsskog.
Bonitet är beräknat till 8 m³sk/ha vilket ger goda möjligheter till skoglig tillväxt framåt.

Tillväxt för 2020 är beräknad.

Gårdscentrum består av bostadsbyggnad samt ekonomibyggnader.
Areal 4 ha skogs- och betesareal. Boende och fritidsbruk.

Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man beakta värdet i kr/ha.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker/Betesmark

Areal betesmark 1 ha.

Jakt

Goda jaktmöjligheter på älg, vildsvin med mera.
En ny ägare till fastigheten tillträder jakträtten senast 2021-07-01.

Vägar

Köparen övertar fastighetens eventuella andelar i befintliga vägar.
Torsås kommun ombesörjer skötsel av väg fram till gårdscentrum.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten .

Försäljningsalternativ

1. Hela fastigheten, utgångspris: 2 050 000 kronor.
2. Skogsskifte, 21 ha, utgångspris: 1 575 000 kronor.
3. Gårdscentrum, 4 ha, utgångspris: 475 000 kronor.

Delbud förutsätter fastighetsbildning/lantmäteriförrättning.

Bud senast 2020-10-05.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

Fastighetens byggnader visas fredagen 2020-09-25 klockan 09:00
Samling vid gårdscentrum.
Anmälan krävs till ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, anders.bernhardsson@ludvig.se, telefon 0703231785.
Eller till mäklarassistent Fanny Johansson, fanny.johansson@ludvig.se, telefon 0720850034.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 335 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter