fbpx

Skogsfastighet

Skogsskifte 18 ha i Hylte kommun

Utgångspris

1 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 26 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
18,1 ha
Övrigmark
0,5 ha
Skogsmark
17,6 ha
Virkesförråd
1 264 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HYLTE SANDSERED 1:10 del av

Adress

Sandsered 204 31495 Kinnared

Om fastigheten

Skogsskifte på 18 ha säljes genom fastighetsreglering till annan lantbruksfastighet i Hylte kommun. Virkesförråd 1264 m³sk. Bonitet uppgår till otroliga 11 m³sk/ha och år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Fastigheten saknar byggnader. Försäljning av det tidigare tillhörande torpet Ramsered Asared sker parallellt av Mäklarhuset i Hyltebruk. Se följande länk: https://www.maklarhuset.se/bostad/sverige/halland/torup/ramsered-asared/478471

Lantmäteri

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av SÖDRA i maj 2018. Då gjordes en skogsbruksplan på säljarens hela innehav. Inför försäljningen har Buster Knutsson på Ludvig o Co brutit ut denna del som nu är till försäljning. Virkesvolymen är uppdaterad med hänsyn till tillväxt. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 17,6 ha med ett virkesförråd om totalt 1264 m³sk varav ca 452 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Välvårdat skogsskifte med mycket god tillväxt. Virkesförrådet växer till med 5,7 % per år för närvarande.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är upplåten men tillgänglig för köparen från och med 2022-07-01.

Naturvärden och Fornminnen

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. En torpruin finns registered i avdelning 138 (Källa Skogsstyrelsen).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs från länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Hallands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 26 okt

Utgångspris: 1 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter