Skogsfastighet

Skogsskifte 16 ha

Högstbjudande

1 150 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 18 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,8 ha
Åkermark
2,2 ha
Skogsmark
13,0 ha
Skogsimpediment
0,6 ha
Virkesförråd
1 585 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HYLTE SÖDRA BÄLSHULT 1:3, norra skiftet,

Adress

Härnhult 201 31492 Långaryd

Om fastigheten

Skogsskifte på 16 ha säljes genom fastighetsreglering. Virkesförråd 1585 m³sk. Bonitet 7,1 m³sk/ha och år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Totalt 13 ha produktiv skogsmark med ett genomsnittligt virkesförråd på 122 m³sk/ha. Varierad åldersfördelning.

Skogsvård

Planläggaren föreslår hjälpplantering på 0,8 ha och röjning av 0,5 ha för innevarande år.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Betesmark

Totalt uppgår betesmarken till 2,2 ha. Marken nyttjas av en grannen. Betesmarken är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två områden med fossil åkermark samt en torplämning. (Källa:Riksantikvarieämbetet, raa.se)

Jakt

Jakträtten är upplåten men tillgänglig för köparen från och med 2021-07-01.

Fiske

Andelar i samfällt fiske ingår ej i försäljningen utan stannar i stamfastigheten.

Lantmäteri

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter