fbpx

Lantbruk

Skogsmark i Risinge – 11,3 ha

Högstbjudande

990 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 19 mar

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
11,3 ha
Skogsmark
9,7 ha
Inägomark
1,6 ha
Virkesförråd
1 900 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Finspång Ysundamarken 2:1, del av samt Skirbrotorp 1:1, del av

Adress

Ysunda

Om fastigheten

Obebyggt markområde om totalt ca 11,3 ha fördelat på ca 9,7 ha produktiv skogsmark samt 1,6 ha inägomark. Skogsmarken domineras av tall och har ett bedömt virkesförråd om ca 1 900 m³sk samt en beräknad medelbonitet om 5,5 m³sk/ha/år.

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättades av Karl-Olof Nilsson, Skogsfokus, i november år 2020. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 9,7 ha med ett virkesförråd om totalt ca 1 900 m³sk samt en beräknad medelbonitet om 5,5 m³sk per ha och år. För vidare skogliga data se bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Arealen inägomark uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 1,6 ha.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med 2022-07-01.

Naturvärden

Merparten av avdelning 123 är registrerad som nyckelbiotop. Vidare berörs även mindre delar av avdelning 122 och 125 av nyckelbiotop (Källa: Skogsstyrelsen). Området gränsar i öster och söder mot Ysundamarkens naturreservat.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten (Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok).

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 19 mar

Högstbjudande: 990 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter