Skogsfastighet

Skogsmark, 32 Ha i Egernahult

Utgångspris

2 750 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
32,0 ha
Skogsmark
25,0 ha
Skogsimpediment
7,0 ha
Virkesförråd
5 078 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LAHOLM EGERNAHULT 1:10

Om fastigheten

Här ges möjlighet att förvärva 32 Ha skogsmark utan byggnader, och med ca 5200 m3sk växande skog, samt mark avsedd för bebyggelse. AB eller annan Juridisk person kan sannolikt förvärva fastigheten.
Förvärvstillstånd erfordras, kontakta mäklaren för mer information.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Besiktning och undersökningsplikt

Fastighetens markområden kan undersökas på egen hand med hjälp av försäljningsmaterial och kartor. Hänsyn skall visas mot markägare, grannar, växande grödor och eventuell jakt i området.
För den som önskar visning med mäklare, kontakta LRF Konsult AB.

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är 25 Ha frisk mark ( 78% ) och 6,3 Ha fuktig ( 20 % ). Fastigheten består av Tall 46 %, Gran 37 % och Löv 16 %. Bok ,Ek och Björk utgör mindre än 3 % av innehållet. Inga nyckelbiotoper finns på fastigheten. Tillväxt för planperioden är 1 688 m3sk.
Planen ger som förslag att avverka 1457 m3sk

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Gränserna är normalt utmärkta och utgörs av markeringar eller av naturliga gränser. Dock kan gränserna bitvis vara bristfälligt markerade, säljaren ansvarar ej för uppmärkning av dessa innan eller efter köpet.

Tomtmark Skog

Fastigheten som är stamfastighet till de tomter som styckats av i Egernahults stugområde har 31 st planerade tomter avsedda för byggnation. Dessa är ännu ej avstyckade utan tillhör Egernahult 1:10.

Andel i samfälligheten Egernahult S:2, markområde 22 Ha

Vid genomförandet av Stugbyn och Lantmäteriförrättning år 1981 bildades en fastighet som ägs gemensamt av fastighetsägarna inom området, på vilken det finns gemensamma vägar, skogsmark m.m. Arealen är 22,1 Ha och Egernahult 1:10:s andel är ca 45 %.

Gårdskarta / Aktiv Kartvy

Vid besök på fastigheten kan man med fördel använda sig av vår tjänst i sin mobila enhet. Fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen. Tjänsten gör det också enklare att navigera runt på fastigheten, hitta gränser m.m

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs vid köp av fastigheten, eftersom den är belägen i glesbygdsområde. Tillståndet söks av köparen, direkt efter undertecknat köpekontrakt, och bekostas av köparen, 4 600 kr. Mäklaren tillhandahåller erforderliga handlingar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 480 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter