fbpx

Lantbruk

Skogsinvestering mellan Leksand och Sågmyra

Högsta bud

1 600 000 kr

Utgångspris: 1 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 27 Nov kl 14:00

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Lättillgänglig obebyggd skogsfastighet vid Bjurtjärnen mellan Leksand och Sågmyra. Fastigheten ligger intill väg 929 som hålls öppen året om. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 38,1 ha, varav ca 36,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 959 m³sk. Växtliga gallringsskogar med en medelboniteten uppskattad till 6,5 m³sk/ha och år. För den jaktintresserade betingar fastigheten jakträtt inom Rönnäs-Hackmora viltvårdsområde om ca 3 300 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LEKSAND ULLVI 11:4

Totalareal
38,1 ha
Skogsmark
36,6 ha
Skogsimpediment
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Vatten
1,1 ha
Virkesförråd
4 959 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Rönnäs-Hackmora viltvårdsområde om ca 3 300 ha. Extra jakträtt erhålles för familjemedlem för varje tiotal hektar, vilket betyder att ägaren och tre familjemedlemmar kan jaga. För frågor om jakträtten och villkor för jakten kontakta ordförande Markus Aly 0705622502.

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Co Fastighetsförmedlings hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i slutet av juli 2023 av Mellanskog. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 38,1 ha, varav ca 36,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 959 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 6,5 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Avdelning 1 och 13 i skogsbruksplanen omfattas av registrerad nyckelbiotop, se rött skikt nyckelbiotopskarta. Det finns två registrerade fornlämningar i hörnet av avdelning 20 i skogsbruksplanen. Inga ytterligare höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerat enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Fiske

Fisket i området är samfällt och ingår i Bjursås-Leksands Fiskevårdsområdesförening. För mer info: https://bjursasleksandsfvof.se/

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. Ludvig & Co Fastighetsförmedling förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson eftersom fastigheten ligger inom tillståndsfritt område. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 27 Nov kl 14:00

Utgångspris: 1 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter