fbpx

Lantbruk

Skogsinvestering i Sevallbo

Högsta bud

3 400 000 kr

Utgångspris: 2 600 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast ons 7 apr kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
40,5 ha
Skogsmark
39,0 ha
Inägomark
1,4 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
6 690 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

GÄVLE SEVALLBO 2:7

Om fastigheten

Nu har du chansen att förvärva en fin obebyggd lantbruksfastighet belägen i Sevallbo på den stora udden som omges av Hedesundafjärden och Hällskogsfjärden. Här finner du tre skiften varav två har direkt anslutning till byn. Sevallbo är en levande mindre by med prägel på lantbruk och lantligt boende, men även fritidsboende. Skogen har en jämn åldersfördelning, vilket är tecken på ett hållbart skogsbruk med en jämn löpande god avkastning. Totalt ca 40,5 ha fördelat på 39 ha produktiv skog, 1,4 ha åker och 0,1 ha övrig mark. Virkesförrådet är enligt den nyupprättade skogsbruksplanen ca 6 700 m³sk där även en del uppnått slutavverkningsbar ålder. Enskild jakt på fastigheten ingår eller vid överenskommelse i Sevallbo jaktklubb som jagar på 2 000 hektar. Avstånd till Gävle ca 5,8 mil, Tierp 3,2 mil och Uppsala 7,2 mil.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Co hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Avstånd till Gävle är ca 5,8 mil, Tierp 3,2 mil och Uppsala 7,2 mil.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad 2020 i november av Jhonas Danrud. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt 40,5 ha, varav 39 ha är klassad som produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 6 690 m³sk, varav ca 2700 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 5,6 m³sk /ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ligger inom älgskötselområde. Jakten är upplåten till Sevallbo jaktklubb som förlängs med 1 år i taget om uppsägning inte sker. Jaktlaget disponerar en areal om ca 2 000 ha. För mer information och möjlighet till medlemskap kontakta jaktledare Morgan Larsson 070-3559111. Vid uppsägning återgår jakten till enskild för ägaren inom fastighetens gränser.

Naturvärden

Det finns ett område (120x50 m) med kulturhistoriskt lämning som berör avd 26, samt några mindre kulturlämningar i form av bl.a. husgrund, stenrösen, fosil åker och kolningslämningar registrerade på fastigheten. Inga nyckelbiotoper eller övriga höga naturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Åkermark

Åkermarken omfattar ca 1,4 ha som ligger i anslutning till bebyggelsen. Åkermarken brukas av en bonde i byn enligt muntlig överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 7 apr kl 14:00

Utgångspris: 2 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter