fbpx

Skogsfastighet

Skogsgård vid sjö i Bohuslän

Högstbjudande

8 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 4 maj kl 12:00

Visning

  • lör 17 apr, kl 10:00 - 14:00

  • tis 20 apr, kl 15:00 - 18:00

    Visningstiden gäller gårdscentrumet. Skog och mark undersöks på egen hand när det passar er som bäst. Vederbörlig hänsyn skall då tas till omkringboende, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
177,8 ha
Övrigmark
2,9 ha
Inägomark
22,9 ha
Skogsmark
113,9 ha
Skogsimpediment
38,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Virkesförråd
10 647 m3sk
Boyta
106 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

MUNKEDAL GISSLEBO 1:6-7

Adress

Gisslebo 10, 12 45596 Hedekas

Om fastigheten

Strax öster om Hedekas finns denna skogsgård om 178 ha, samlat i ett enda stort skifte, längst in på en grusväg. Ca 114 ha produktiv skogsmark med en total virkesvolym om ca 10 600 m³sk varav 4 400 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Del i älgjaktlag (4 skytteplatser), egen småviltsjakt samt fiskerätt från och med tillträdesdagen. 23 ha jordbruksmark inklusive stödrätter. Gårdscentrum med bostadshus (renoveringsbehov), två äldre ladugårdar samt ett mindre maskingarage.

OBS! Kör du efter GPS kan du lätt hamna vid fel gårdscentrum. Var uppmärksam på skyltningen från Lersjöns södra spets.
Vägbeskrivning från Hedekas: Kör längst med Lersjön mot Rännelanda/Kåtebol och sväng höger vid skylten Gisslebo (strax innan avfarten till Ulkeröds Gård).

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Ett ca 140 år gammalt bostadshus uppfört i 1½ plan med källare under del av huset. Stenlagd grund, timrad stomme, träfasad och yttertak av plåt. Under 1970-talet byggdes huset ut med ca 50 m² och den delen står på en murad källargrund. Bostaden värms upp av en luft/luft-pump (från 2016) samt direktverkande el. I köket finns en vedpanna/vedspis vilken är kopplad till vattenelement placerade kring murstocken, men pannan är trasig (läcker vatten) och används inte. Vatten tas från djupborrad brunn (vattenanalys finns) och avloppet leds till en trekammarbrunn.

Sedan 2015 har nuvarande ägare bytt yttertaket, tilläggsisolerat och bytt fasad, bytt fönster och byggt ny farstu (isolerad men inte uppvärmd). De har även bytt golv, innertak och tapetserat om i de två sovrummen. Luft/luft-pumpen har bytts ut och vattenledningar från källare upp i huset har bytts ut tillsammans med vattenpumpen (dränkbar i djupborrad brunn), hydrofor, installerat frostvakt i källaren samt bytt källardörr. Badrum och kök har omfattande renoverings-/moderniseringsbehov och matrum samt vardagsrum behöver nya ytskikt. Boyta om 106 m² enligt fastighetstaxeringen.

Huset har farstu, hall med förvaring, kök med matplats, matrum, två sovrum, rymligt badrum samt vardagsrum. Övervåningen har ett "sommarrum" men är för övrigt oinrett och oisolerat.

Mindre källare med förråd samt isolerat rum för inkommande vatten.

Ladugård

Ladugård med murat djurstall, träfasad och yttertak av plåt. Äldre djurstall, loge och höränne. Tillbyggt vagnsgarage åt väster. Total byggnadsyta om ca 300 m² enligt uppmätning på karta.

Gamla ladugården

En äldre ladugård i trä med murad djurstall och yttertak av lertegelpannor. Tillbyggd snedtäcka på norrsidan. Byggnadsyta om ca 200 m² enligt uppmätning på karta. Rivningsskick.

Maskingarage

Träbyggnad med plåttak och fyra mindre fack för maskinförvaring. Byggnad på plintar med grusat golv. Byggnadsyta om ca 100 m² enligt uppmätning på karta.

Vedbod

Äldre träbyggnad uppförd på stensatt grund under yttertak av plåt. En vedbod placerad på kullen vid bostadshuset.

Skogsuppgifter

Enligt en nyupprättad skogsbruksplan gjord av Per Moberg, Ludvig & Co, omfattar fastigheten 113,9 ha produktiv skogsmark och 30 ha skogligt impediment. Den totala virkesvolymen beräknas till ca 10 600 m³sk varav ca 4 400 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Barrdominerade marker med en jämn fördelning i volym mellan tall och gran. Avdelningar avverkade under vintern 2020/2021 kommer planteras under våren 2021. En stor del av skogsmarken är tillgänglig via egna vägar, dels vägen mellan Gisslebo och Gerrebo men framför allt skogsbilvägen från gårdscentrumet och ner mot sjön. Från avdelning 50 kan man även följa en basväg vidare ner mot avdelning 48. För mer information om skogen, se bifogad skogsbruksplan. Har du fler frågor om skogen är du välkommen att kontakta jägmästare Per Moberg på 0521- 57 24 15 alt per.moberg@ludvig.se.

Jordbruksmark

Enligt nyupprättad skogsbruksplan omfattar fastigheten 22,9 ha jordbruksmark och stödberättigad mark är 23 ha. Marken har gamla täckdikningar men förbättring av dom är gjorda 2016 (vid Gisslebo) och 2017 (vid Gerrebo). Marken är inte utarrenderad och finns tillgänglig för en köpare från tillträdesdagen. Stödrätter följer med köpet.

Jakt och fiske

Fastigheten ingår i ett älgjaktlag om ca 500 ha där Gisslebo har 4 skytteplatser. Marken ingår även i Sörbygdens älgskötselområde. Enligt medlem i jaktlaget finns framför allt älg, rådjur och hare. Spår av vildsvin men jakt har inte bedrivits på Gisslebo. Fri småviltsjakt. Jakten är inte upplåten utan finns tillgänglig för en köpare från tillträdesdagen. Fastigheten gränsar till Strandsjön i vilken man därför har fiskerätt.

Vägar

Fastigheten har del i (49,6%) Gisslebo-Bergeröd vägsamfällighet samt ett bra vägnät på egen mark.

Gisslebo 1:7

Småhustomt om ca 2 200 m². Bebyggd med en stuga och carport, allt i mycket dåligt skick. Tomten styckades av från gården på 60-talet men köptes tillbaka ca 30 år senare och har sedan dess stått oanvänt. Byggnaden är i mycket dåligt skick med stora fuktskador. Föreslagen åtgärd är rivning. Fastigheten ingår i köpet av Gisslebo 1:6.

Friskrivning

Säljaren kommer i köpekontraktet att friskriva sig från eventuella fel och brister i fastigheten med dess byggnader. Spekulanter uppmanas att noggrant bilda sig en egen uppfattning om fastighetens skick före bud lämnas.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Munkedals kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4700 kr för privatperson. Tillståndet sökes hos Länsstyrelsen och detta hjälper fastighetsmäklaren till med i samband med kontraktsskrivning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 405 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast tis 4 maj kl 12:00

Högstbjudande: 8 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter