fbpx

Skogsfastighet

Skogsgård om 171 ha och tomtmark i sjöläge

Prisindikation

8 000 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Välarronderad skogsfastighet med goda möjligheter till friluftsliv i form av jakt och fiske. Fastigheten är lättillgänglig med skogsbilväg igenom fastigheten. Totalt omfattar fastigheten 171,1 ha fördelat till 50,7 ha produktiv skogsmark, 1,6 ha inägomark, 10,5 ha myrmark och 107,7 ha reservatsmark (Sandseboskogen). Fastigheten har del i samfällt fiske i Stengårdshultasjön. Småviltsjakt på hela fastigheten och del i älgjaktsområde om cirka 2450 ha. På fastigheten finns jaktstuga med gott om sovplatser.
I Östra kanten av Stengårdshultasjön finns 5 avstyckade tomter med vacker utsikt mot sjön. Till tomterna finns gemensam vatten och avloppsanläggning(reningsverk), fiber framdraget och möjlighet till del i gemensam brygga och båtplats.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GISLAVED SANDSEBO 1:6 M.fl.

Totalareal
171,1 ha
Skogsmark
50,7 ha
Skog med restriktion
107,7 ha
Myr/kärr/mosse
10,2 ha
Inägomark
1,6 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Virkesförråd
4 911 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstuga

Timmerstuga uppförd 2018 med kök, wc, 5 bra sovrum och allrum. Uppvärmning via braskamin. Avlopp till 3 kammarbrunn med infiltration.

Fastigheter

Försäljningen avser flera fastigheter. Berörda fastigheter är Gislaved Sandsebo 1:6 (skogsfastighet), Sandsebo 1:14 (tomt), Sandsebo 1:15 (tomt), Sandsebo 1:16 (tomt), Sandsebo 1:17 (tomt) och Sandsebo 1:18 (tomt)

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad 2013 av Dennis Claesson LRF-Konsult omfattar skogsmarken 50,7 ha med ett virkesförråd om 5 711 m³sk.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en fornlämning registrerad i form av gammalt brofäste i östra kanten av Stengårdshultasjön.

Naturvärden

På fastigheten finns förutom naturreservatet även höga naturvärden i form av bäckmiljö och sumpskog i avdelning 4, 15 och 24 (se skogsbruksplan)

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Goda viltstammar med rådjur, räv, vildsvin, m.m. Småviltsjakten bedrivs i egen regi på fastigheten. Vad det avser älgjakt så ingår fastigheten i älgjaktsområde (Bubbarp) omfattande ca 2 450 ha. Fastigheten har två andelar av 32 i jaktlaget. Vart tredje år är andelarna 3 av 32.

Fiske

Fastigheten har del i samfällt fiske i Stengårdshultasjön (Sandsebo fs:1), Lillesjön (Sandsebo fs:2), Rakalven (Sandsebo fs:3), Brännegölen (Sandsebo fs:4), Fågelåsagölen (Sandsebo fs:5) samt i den å som går mellan Stengårdshultasjön och Rakalven (Sandsebo fs:6). Fiske på aborre, gädda, gös och kräftor. Kräftfisket i ån delas endast med grannfastigheten.

Naturreservat- Sandseboskogen

Naturreservatet Sandseboskogen bildades 2016. Syftet med naturreservatet är att bl.a. bevara talldominerad sandbarrskog med äldre tall och död ved. Bevara mosse, sumpskog och bäckmiljö samt bevara biologisk mångfald, särskilt svampar och skogsfågel knuten till dessa naturtyper. Fastighetsägaren har jakträtten även för naturreservatet och har möjlighet att uppföra t.ex. jakttorn.

Tomter

De avstyckade tomterna Sandsebo 1:14, 1:15, 1:16, 1:17 och 1:18 ligger i anslutning till Stengårdshultasjöns östra kant och vackra Styrhultaviken. Tomterna är byggklara och har del i gemensam vatten (djupborrad brunn - 107 m) och avloppsanläggning (minireningsverk -Watersystems WSB Clean 10 PE SOP). I anslutning till tomterna finns badplats/brygga som vilken varje tomt får del i genom servitut.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 7 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter