fbpx

Skogsgård om 157 hektar

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev jakt och liknande.
    Önskar du visning kontakta Johan Olausson, 0383-594 80 johan.olausson@ludvigfast.se eller Elin Gynnerstedt 0383-594 79 elin.gynnerstedt@ludvigfast.se.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Välarronderad virkesrik skogsfastighet om 157 hektar vid gränsen mellan Jönköping, Kronoberg och Kalmar län drygt två mil väster om Högsby är denna fastighet belägen. 150 hektar är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 26 533 m³sk vilket ger ett medelförråd om 176 m³sk per hektar. Boniteten är beräknad till 7,3 m³sk per hektar och år. Gårdscentrum består av ett bostadshus med intilliggande ladugård, garage och förråd.
Jakt och fiskerätt.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HÖGSBY SKULEBÄCK 1:6

Adress

Skulebäck 104 57994 Fagerhult

Totalareal
157,1 ha
Övrigmark
0,8 ha
Inägomark
2,9 ha
Skogsmark
150,5 ha
Skogsimpediment
0,9 ha
Väg och kraftledning
2,0 ha
Virkesförråd
26 533 m3sk
Boyta
113 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

På gården finns ett bostadshus, ladugård, förråd och garage.

Bostadshus byggt 1875 i ett och halv plan med med fem rum och två kök. Ingång via veranda med snickarglädje till rymlig hall med trappa upp till övervåningen. Till vänster om hallen ligger ett rymligt sällskapsrum med gediget furugolv, i rummet finns en kakelugn. Rakt innanför hallen ligger köket med elspis, vedspis och en bakugn. Tillbyggnad av köket gjordes på 1950-talet, köksfarstu och toalett med dusch och wc. Vidare finns det två rum till på nedervåningen.
Ovanvåningen består av en hall, ett kök och två sovrum.

Huset har en timmerstomme på torpargrund. Fasad med sidiplattor från slutet av 1960-talet. Taket lades om i början av 1970-talet och samtidigt murades en av skorstenarna om. Tvåglasfönster.
Uppvärmning med elelement.
Fastigheten har eget vatten och avlopp. Det finns en djupborrad vattenbrunn och vattenhydrofor i matkällaren. Avlopp med en enkammarbrunn med efterföljande stenkista.
Varmvattenberedare installerad 2020.
Porslinsäkringar
Det finns ingen fiber.

Under del av huset finns en matkällare.

Ekonomibyggnader

Ladugård med träpanel och betongpannor. Äldre stalldel och logdel.
Förråd och garage med träpanel och tegeltak.

Skogsuppgifter

Skulebäck 1:6 är en välskött skogsfastighet bestående av ett välarronderat skifte om 157 hektar.

Enligt skogsbruksplanen är 150,5 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 26 533 m³sk. Medelförrådet uppgår till 176 m³sk per hektar. Boniteten för fastigheten är beräknad till 7,3 m³sk per hektar och år.
Fastigheten består huvudsakligen av barrskog med en trädslagsfördelningen om 47 % gran, 35 % tall, 11 % björk, 3 % asp, 2 % ek, 1 % klibb al och 1 % övriga ädelträd.

Drygt 50% av arealen befinner sig i huggningsklass G1 med bra värde- och volymtillväxt.

Skogsbruksplanen är upprättad av Erik Andersson på JR Skog i februari 2023.

Naturvärden

Det finns två områden som är kategoriserade som sumpskog i skogenspärlor (alskog) om totalt cirka 1 hektar. För mer info www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor.

Jakt

Älgjakt tillsammans med grannmarken, tilldelning en vuxen och obegränsat med kalv.
Jakten är tillgänglig för ny ägare from tillträdesdagen.
På fastigheten finns älg, vildsvin, rådjur och övrigt småvilt.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Älmten, i sjön finns gädda, abborre mm.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 2,9 hektar och enligt fastighetsutdraget till 5 hektar.
Marken är tillgänglig för en ny ägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Uppgifterna som lämnas i denna beskrivning innebär inte att köparen kan uppfatta dessa som korrekta utan ges för att underlätta köparens egna undersökning.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.​​

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektsbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Tillträde

Tillträde i november eller enligt överenskommelse.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en husgrund (övrig kulturhistorisk lämning), tre stycken lägenhetsbebyggelser (möjlig fornlämning) samt delar av en kvarn (övrig kulturhistorisk lämning).

Vägar

På fastigheten finns vägbommar, kontakta fastighetsmäklarna för mer information.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Fagerhult socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Vilket innebär att förvärvstillstånd krävs. Förvärvstillstånd för fysisk person kostar 4 600 kronor.
För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Vägbeskrivning

Via väg 37 sväng mot Fagerhult, efter kyrkan följ vägen rakt fram (Klockgärdesvägen) efter ca 200 meter sväng höger in på Hasselvägen och fälj vägen i ca 800 meter och sen är ni framme vid gårdscentrum.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 417 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter