fbpx

Lantbruk

Skogsgård med rofyllt läge

Prisidé

5 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 27 Nov kl 08:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsgård om ca 47 ha, varav ca 35 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd ca 5 650 m³sk. Stor andel äldre skog.
Gårdscentrum med bostadshus och ekonomibyggnader.
Bostadshus i ett plan byggt 1990.
Fastigheten erbjuder jakt och fiskemöjligheter.
Fastighetens gårdscentrum är beläget ca 7 km sydväst om Lidhult.
Prisidé 5 000 000 SEK.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY BRÄNNEBASSALT 1:11

Adress

Brännebassalt 1 34172 Lidhult

Totalareal
44,1 ha
Tomtområde
44,1 ha
Virkesförråd
5 650 m3sk
Boyta
108 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i ett plan byggt 1990 med intilliggande garage.
Ingång genom hall.
Kök med utgång till uteplats.
Vardagsrum med kamin (kaminen ej använd) och matrumsdel som leder vidare till uterum.
Badrum med wc, dusch och bastu.
Sovrum/ kontorsrum.
Sovrum med garderober.
Tvättstuga.
Hall/ groventré.
Matkällare.
Förrådsrum med vattenfilter, hydrofor etc.
Pannrum med utgång.
Verkstadsrum med utgång.

Fiber.
Uppvärmning vattenburen golvvärme med bergvärme (ca 2015). Vedpannan finns kvar, ej inkopplad.
Vatten genom borrad brunn (ca 60 m), vattenpump 2023.
Enskilt avlopp. Enligt uppgifter från Ljungby kommun, trekammarbrunn på 2 kubik med en efterföljande infiltration på 20 kvm. Enligt tillstånd från 1989. Enligt nuvarande tillsynsplan kommer avloppsanläggningen bli inspekterad inom en 4 års period. En ny bedömning av avloppet kommer ske då.

I den natursköna trädgården finns ett växthus.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.
Verkstadsbyggnad med gjutet golv, innehåller utrymmen för vedförvaring.

Traktorgarage med grusgolv.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad Gustav Forslund, Ludvig & Co oktober 2023.

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 34,7 ha produktiv skogsmark.
Skogsmarken är fördelad på två skiften.
Uppskattat virkesförråd är ca 5 650 m³sk, motsvarande 163 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 5,9 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 171 m³sk.
Stor andel skog i huggningsklass S1, delvis tallskogs bevuxen på torvmark.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen berörs fastigheten av områden med sumpskogar.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet berörs fastigheten av "Bytomt/ gårdstomt".
Se information från Riksantikvarieämbetets hemsida, https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/520a0346-027f-490a-b10f-fbb9ad2e6256

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från 2024-07-01.

Fiske

Fastigheten har del i nedan fiskesamfälligheter.
LJUNGBY BRÄNNEBASSALT FS:3 ,ändamål fiske i Fyllån
LJUNGBY BRÄNNEBASSALT FS:4, ändamål fiske i Transjön och Lillasjön.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Joakim Ahlberg, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-11-27. Använd gärna bifogad budblankett.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som grund för sitt köpbeslut.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen innehåller fastigheten 0,7 ha inägomarken.

Myrimpediment

Enligt skogsbruksplanen innehåller fastigheten 10,4 ha myrimpediment.

Vägbeskrivning

Fastigheten består av två skiften.
Fastighetens gårdscentrum är beläget ca 7 km sydväst om Lidhult.
Adress till bostadshuset, Brännebassalt 1 34172 Lidhult.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 815 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 27 Nov kl 08:00

Prisidé: 5 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter