fbpx

Lantbruk

Skogsgård med jakträtt i Kryckeltjärn, Vindeln

Högstbjudande

1 750 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 16 jun kl 23:59

Visning

  • ons 7 jun, kl 16:15 - 17:00

    Anmälan krävs

  • mån 12 jun, kl 16:15 - 17:00

    Anmälan krävs

Anmäl till visning

Om fastigheten

Omgivet av vacker natur beläget högt i byn finner du detta välhållna och lantliga boende med gott om utrymme och en trevlig planlösning!
Gårdstunet ligger i Östra Kryckeltjärn med egen inägomark och skog till norr och resten av byn till söder. Gårdens läge är öppet samt landskapet kuperat. Gårdscentrat utgörs av bostadshus uppfört i början av 1900-talet i två plan samt källare. Välhållen mangårdsbyggnad är nyttjad som permanentbostad med ett rejält helhetsintryck. På gårdstunet återfinns även ett äldre gårdshus, ladugård samt enklare förvaringsutrymmen i form av en timmerloge. Ladugården erbjuder goda förvaringsutrymmen och inrymmer hundgård. Är du jaktintresserad med hund är det bara släppa ut hunden och låta jakten börja!

Fastigheten utgör tre närliggande skiften med välskött skogsmark och åtkomst via skogsbilväg. Totalt utgör fastigheten ca 55 ha, varav ca 5 ha är inägomark och ca 45 ha är produktiv skogsmark. En skogsbruksplan upprättad 2021 som sedan tillväxtberäknats en säsong visar på ett totalt virkesförråd om ca 3 600 m³sk med ett medelförråd på ca 81 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 4,6 m³sk per ha och år, vilket är gott för området. Fastigheten är varierad i terräng och rymmer skogsmark av olika huggningsklasser – något som erbjuder ett mångfacetterat skogsägande. Fastigheten domineras av medelålders skog i huggningsklass G1 vilket utgör 62% av produktiv areal.

Jakträtten är ej upplåten utan medföljer ny ägare av fastigheten. Fastigheten tillhör Kryckeltjärn VVO som jagar på ca 1 500 ha.

Välkommen att boka in dig på visning eller anmäla intresse för fastigheten!
Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 1 750 000 kronor. Vid intresse från flera så kan försäljningen komma att slutföras genom auktionsförfarande. Intresseanmälan ska vara Ludvig & Co, AB, Erik Grafström, tillhanda senast 2023-06-16.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VINDELN KRYCKELTJÄRN 7:1

Adress

Östra Kryckeltjärn 54 92290 Vindeln

Totalareal
54,6 ha
Skogsmark
44,6 ha
Skogsimpediment
3,7 ha
Åkermark
5,2 ha
Övrigmark
0,5 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Boyta
160 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnaden

Nedervåning: Välkomnande och rymlig hall med goda förvaringsytor för ytterkläder. Stort lantligt kök med fint ljusinsläpp i två väderstreck, tapetbeklädda väggar och ett slitstarkt vinylgolv. Elspis, kombinerad kyl/frys samt diskmaskin. Innanför köket finns två mindre sovalkover/kontor med skjutdörrar. Innanför köket finns ett stort sovrum med platsbyggda garderober. Innanför detta ett badrum med duschkabin och en separat toalett. Badrummet är beklätt med våtrumsmatta och tapet. Stora salen är luftigt med fint ljusinsläpp i tre väderstreck, perfekt för stora sällskap! Vinylgolv och tapetbeklädda väggar.

Övervåning: Rymlig hall med ett klassiskt slitstarkt brädgolv. Från hallen kommer man ut på balkongen som vetter mot den egna åkern och skogsmarken. Innanför hallen finns ett stort badrum med bastu. Golvet är beklätt med våtrumsmatta och väggarna med våtrumstapet. Vidare finns två sovrum i fint skick. 1/3 av övervåningens yta utgör en kallvind där timmerstommen är synlig.

Källare: Hall, pannrum med egen ingång vid gaveln samt ett antal mindre rum som används för förvaring. Ett av rummen har en nyligt gjutet golv med isolering under.

Källare byggdes i slutet av 50- talet. Ytterligare dränering är grävd på framsida och gavlar för ca 20 år sedan. Vidare är bro och balkong byggd i samband med detta.
Kombipanna ved med elpatron installerades för ca 7 år sedan, 2 st ackumulatortankar á 500l st.

Fiber indraget

Ladugården

Traditionell ladugårdslänga med delvis timrad stomme och delvis lösvirke. Grunden utgörs delvis av äldre betongplatta och plintgrund. På taket ligger ett plåttak. Ena gaveln inrymmer hundgård med ytor inom- och utomhus. Andra gaveln inrymmer en garagedel med plats för två bilar.
Mittenutrymmet utgör förvaringsyta. Genomgående normalt skick för området.

Äldre huset

Äldre bostadshus med vidbyggd vedbod. Huset inrymmer en hall, rymligt lantligt kök med fönster i tre väderstreck och en charmig vedspis, ett äldre badrum samt ett sovrum. Perfekt för sommargästerna. El finns indraget och även vatten. Vattnet är avstängt och ledningarna dränerade då huset är kallställt. På övervåningen finns en hall ett sovrum samt en mindre pigkammare. Ca 1/2 ytan är kallvind.

Timmerloge

Äldre timrad loge. Stenfotsgrund, plåttak. Ytan används för förvaring.

Läge

Fastigheten består av tre skiften omkring byn Kryckeltjärn, ca 1 mil nordöst om Vindeln. I Vindeln finns gott utbud av samhällsservice såsom matbutiker, skola F-9, Simhall, Sporthall och Ishall för att nämna några.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättades 2021 av Ludvig & co och är vidare tillväxtberäknad en tillväxtsäsong samt åtgärdskorrigerad för de skogsvårdsåtgärder som genomförts under perioden från planens upprättande till och med Maj 2023.

Mycket välskött skogsmark med god tillgänglighet via skogsbilväg. Fastigheten är belägen i kuperad terräng vilket medför en genomgående god medelbonitet. Utöver detta inrymmer skogsmarken en bredd av olika huggningsklasser från kalmark till yngre slutavverkningsbar skog i huggningsklass S1, något som erbjuder ett mångfacetterat och aktivt skogsägande.

Enligt skogsbruksplan är fastigheten ca 55 ha varav ca 45 ha utgör produktiv skogsmark och ett medelförråd på ca 81 m³sk. Totalt uppgår virkesförrådet till ca 3 600 m³sk och en för området god medelboniteten på hela 4,6 m³sk per ha och år.
Fastigheten domineras av medelålders skog i huggningsklass G1 vilket utgör 62% av produktiv areal. Skogsmarken domineras av gran, men har även goda inslag av både löv och tall.

Skogsvård

Föreslaget är att återväxtåtgärder vidtas på skifte 2 avdelning 2.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränser kan vara otillräckligt uppmärkta. Säljaren ansvarar inte för vidare utmärkning av dessa.

Inägomark

Inägomarken är kontinuerligt slagen. Muntligt upplåten nyttjanderätt.

Jakt

Jakt i Kryckeltjärn VVO som jagar på ca 1 500 ha (Källa: Fastighetens ägare).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Riksantikvarieämbetet via fornsök).

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Skogsstyrelsen via Skogens pärlor)

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Vindelns kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Driftskostnader

Beräkningarna baseras på uppgifter från fastighetens ägare baserat på förbrukning och kostnader under 2022 samt energideklaration som upprättats 2023-05. Observera att kostnaderna kan vara schabloniserat beräknade. Rörande kostnaden för uppvärmningen har egen ved använts. För beräkning av uppvärmningskostnaden har en schabloniserad kostnad á 900 kr/kbm ved använts. Enligt fastighetens ägare förbrukas ca 25 kbm ved årligen för uppvärmningen.

Energianvändningen är tagna från den energideklaration som upprättats 2023-05.

Energianvändning för uppvärmning och tappvarmvatten är beräknad till: 42 500 kWh/år
Användningen av hushållsel och fastighetsel är beräknad till: 7 250 kWh/år

Beräknad årsförbrukning av el enligt energideklarationen är ca 7 250 kWh/år.
Elavtal är tecknat med Skellefteåkraft. Elpriset är beräknat på 2023- års medelpris för rörligt avtal enligt Skellefteåkraft á 0,75 kr/kWh. Elnätsavgiften är hämtad från Skellefteåkraft och uppgick 2022 till 4 920 kr

Kostnaden för renhållning i form av sophämtning uppgick 2022 till ca 2 400 kr

Slamtömning 1-2 gånger/år. Kostnaden 2022 uppgick till ca 2 000 kr.

Kostnaden för sotning av vedpannan är schabloniserat beräknad till ca 1200 kr/år (två sotningstillfällen/år).

Energideklaration upprättad 2023-05-22 av Anticimex.

Antal personer i hushållet: 2st

Detta ingår i beräkningen av driftskostnader:
Uppvärmning: 22 500 SEK/år
El: 5 450 SEK/år
Elnätsavgift: 4 920 SEK/år
V/A: 2 000 SEK/år
Renhållning: 2 400 SEK/år
Försäkring: 5 500 SEK/år
Sotning: 1 200 SEK/år

Summa: 43 970 SEK/år

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Fri prövningsrätt

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Områdesbeskrivning

I Vindelns centrum som ligger ca 1 mil från fastigheten har du förskola, grundskola, badhus, ishall, bibliotek och folkhögskola. Det finns även diverse livsmedelsbutiker, pizzerior, café, apotek, systembolag och varierande varuhandelsbutiker. Från Vindelns centrum avgår kollektivtrafik som förbinder mot bland annat Umeå som är beläget ca 6,5 mil från fastigheten. I Umeå finns det finns ett brett utbud av såväl dagligvaruhandelsbutiker, livsmedelsbutiker, restauranger och skolutbildningar upp till universitetsnivå. Från Umeå finns även bra buss- och tågförbindelser till att nå både Örnsköldsvik och Skellefteå.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 961 750 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna intresseanmälan senast fre 16 jun kl 23:59

Högstbjudande: 1 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter