Skogsfastighet

Skogsgård med fin vy mot Tåsjön

Utgångspris

2 495 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
138,7 ha
Skogsmark
70,7 ha
Skogsimpediment
56,6 ha
Inägomark
9,8 ha
Övrigmark
1,1 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Virkesförråd
12 145 m3sk
Boyta
71 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND TÅSJÖ 1:59

Adress

Skänknäsberget 230 83359 Hoting

Om fastigheten

Välkommen till denna välhållna gård vackert beläget mitt på Skänknäsberget och med fin utsikt över Tåsjön. Gården innefattar bostadshus, gäststuga, ladugård, jordkällare och har ett markareal om 138 ha, 70 ha skogsmark och ett virkesförråd om ca 12 100 m³sk varav 11 700 m³sk är S1 och S2 skog. Sammantaget är detta en mycket välskött fastighet, både vad gäller byggnader och skogen och här ges du goda möjligheter till rekreation och fritidsboende.
Jakt i vvo om 3 900 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus / huvudbyggnad

Huvudbyggnad i 2-plan utan källare, uppfört 1909. Timmerstomme, ytterbeklädnad i liggande träpanel. Fasaden målade 2015. Tak av pannplåt, fönster med enkelglas. Står på torpargrund. Boyta om 72 m2 enligt AFT-14.
Planlösning: Mindre hall intill kök med äldre utrustning. Kammare och sovrum i nedre plan. Oinredd vind.
Uppvärmning: Luftvärmepump 2010, vedspis samt några mindre direktverkande elradiatorer.
Vatten: Kommunalt.
Avlopp: Egen trekammarbrunn med infiltration.

Energideklaration är ej utförd.

Driftskostnader:
Uppvärmning och hushållsel ca 7 125 kr
Vatten: 2 fasta avgifter: hus och ladugård 924 kr * 2
Avlopp: 1 400 kr vart tredje år
Sotning: Ingen vedeldning sedan länge
Renhållning: 393 kr
Försäkring: 4 343 kr

Observera! Driftkostnaden baseras på säljarens upplysning. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för upprättande av din boende kostnadskalkyl.

Gäststuga

Gäststuga, 1 ½ plan utan källare. Timmerstomme med stående träpanel. Tak av pannplåt. Står på torpargrund.
Bottenplan inrymmer ett rum och kök och övre planet två rum.
Uppvärmning: direktverkande el.
Förberett för att installera vatten och avlopp.

Ladugård

Ca 260 m2. Timmerstomme, ytterbeklädnad i stående träpanel. Plåttak. Står på stengrund.

Traktorgarage

Vid sidan av ladugårdsbyggnaden finns ett mindre traktorgarage / förråd med plåttak. Byggnadsmått ca 6 * 3 m.

Bilgarage

Vid gårdsinfarten finns ett mindre garage för personbil uppfört i trä med plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2016 av Folke Lindblom, LRF Konsult, skogsbruksplanen är sedan uppdaterad med tillväxt fram till och med 2019. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 70,7 ha med ett virkesförråd om 12 145 m³sk varav 11 732 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av återväxtkontroll om 6,4 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Tåsjö 1:59 ingår i Kyrktåsjö viltvårdsområde med en areal om ca 3 900 hektar.
Ca 25 - 27 medlemmar i jaktlaget.

Naturvärden

Det finns idag inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Väg

Fastigheten ingår i Granbergets samfällighetsförening.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

För visning av byggnaderna kontakta Mäklarassistent Bengt Wiklander på tel: 070-681 23 72.
Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter