Lantbruk

Skogsgård i Valbo

Högstbjudande

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 10 apr, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
34,8 ha
Skogsmark
29,4 ha
Skogsimpediment
4,0 ha
Småhusmark lantbruk
1,4 ha
Virkesförråd
4 182 m3sk
Boyta
112 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GÄVLE ÖVERHÄRDE 2:86

Adress

Rörbergsvägen 84 81891 Valbo

Om fastigheten

Gård med ostört läge 5 km söder om Valbo köpcentrum. Totalt ca 34,8 ha mark vara 29,4 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 182 m³sk varav stor andel är slutavverkningsbar skog. Mangårdsbyggnad med inbjudande farstukvist 5 rum och kök. Gårdsplan med ekonomibyggnader vård-och fruktträd där Spikåsbäcken utgör en naturlig gräns mot skogsmarken. Möjlighet finns att öppna upp hag- och åkermark runt gården då matjorden fortfarande finns kvar.

Fastigheten ingår i Överhärde viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 1 930 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadsbyggnad i 1,5-plan med 5 rum och kök. Byggnaden har källare, stomme av timmer och trä som utvändigt är klädd med stående rödmålad träpanel, kopplade 2-glas fönster och yttertak av plåt. Uppvärmningen sker via vedpanna med elpatron och ackumulatortank om 750 liter kopplat till ett vattenburet värmesystem. Elen drogs om 1994 i samband med att husets övervåning renoverades. Bostaden har eget vatten som för tillfället inte används samt kommunalt vatten och avlopp. Avloppet grävdes om 2019 och ny avloppsbrunn installerade. Källaren dränerades 2020 samtidigt som man grävde en dräneringsbrunn och installerade en dräneringspump. Byggnaden är larmad och ny ägare kan teckna nytt abonnemang om så önskas. Taxerad boarea är 124 m² och biarea 61 m². Nybyggnadsår är 1899 enligt taxeringen.

Entré plan
Hall med trapp till övervåning och källare som ligger i anslutning till WC med dusch, ett sovrum med garderober, vardagsrum med ekparkett och matrum som ligger i anslutning till ett lantligt kök.

Övervåning
Rum med trapp till entréplan och förvaring i kattvindsutrymme, stort rum som tidigare var indelat i två sovrum med rymlig garderob i kattvindsutrymme.

Källare
Källare med grovingång, förråd lämpligt som matkällare, rymligt pannrum , förråd som skulle kunna inredas till bastu eller tvättstuga och ett oinrett utrymme med sandgolv.

Ladugård

Äldre ladugårdsyggnad som är i behov av rust och takbyte. Byggnaden har stensatt grund, trästomme klädd med stående rödmålade bräder, enkelglasfönster och tak av tegel och eternit. Byggnaden inrymmer höskulle, vagnslider, ladugårds del, enklare verkstad och vedbod.

Övriga byggnader

Grishus med stensatt grund, timmer och trästomme klädd med rödmålad panel, enkelglas fönster och tak av tegel.

Garage med grusgolv och förråd på loge som nås utvändigt via en bro. Byggnaden har stensatt grund, stomme av trä och tak av eternit.

Jordkällare byggd i slaggsten som ligger på ofri grund.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en fältinventering utförd av Andreas Östlund på Ludvig & Co under mars 2020.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 29,4 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 4 182 m³sk varav ca 2 500 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelvolymen per ha är ca 142 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,6 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 149 m³sk för kommande tillväxtsäsongen.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Avverkningskontrakt

På fastigheten finns ett tecknat avverkningskontrakt på avdelning 41 och 42 se bifogad skogskarta. Kontraktet löper fram till 2023-01-08 och övertas av eventuell köpare.

Jakt

Fastigheten ingår i Överhärde viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 1 930 ha. Jaktmarkerna har god tillgång på vilt och här jagas främst älg, rådjur, räv och skogsfågel. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt. Den årliga avgiften är för närvarande 3 000 kronor för all jakt inklusive fällavgifter. Ny ägare kan tillträda jakten tidigast 2020-07-01. För kontaktuppgifter till jaktledare, kontakta Joakim Hagelin 026-24 59 79 eller via mail: joakim.hagelin@lrfkonsult.se

Forn- och kulturlämningar

Fornlämning i form av fäbod finns angivna på fastigheten, se avdelning 20 i bifogade skogskarta. (Källa. Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt finns angivna på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen).

Vägavgift

Fastigheten har andel i vägsamfällighet (Gävle Överhärde S:1) och betalar en årlig vägavgift om ca 1 500 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Gård med lantligt läge i Överhärde 5 km från Valbo köpcentrum och med närhet till skola, förskola och Sportcentrum med utomhusbad och motionsspår. Bussförbindelser till Gävle och Sandviken.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter