fbpx

Lantbruk

Gård och skog i Stöde

Utgångspris

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fastigheten går att dela upp i följande: Gården och skiftet ner till Ljungan med en prisidé om 1,8 milj kr Enbart skogskiftet med en prisidé om 2,2 milj kr
På södra sidan Ljungan i Öckne cirka en kilometer väst om Stöde finns denna gård med mycket möjligheter. Fastigheten omfattar 103,6 hektar varav 95,2 hektar produktiv skogsmark, totala virkesförrådet uppgår till ca 6900 m³sk med en medelbonitet om hela 6,5 m³sk /ha/år.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SUNDSVALL ÖCKNE 2:21

Adress

Öckne 127 86495 Stöde

Totalareal
103,6 ha
Skogsmark
95,2 ha
Myr/kärr/mosse
2,7 ha
Inägomark
3,5 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Övrigmark
1,9 ha
Virkesförråd
6 918 m3sk
Boyta
208 kvm
Antal rum
7 st

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad uppförd i timmer på torpargrund under tak av plåt med tegelprofil. Bostaden inrymmer 7 rum och ett kök på respektive våning. Uppvärmning via separat pannrum i ekonomibyggnad med kulvert i till bostadsbyggnaden, vattenburet system med radiatorer samt extra ackumulatortank om 500l i bostadsbyggnad och 2x 750l ackumulatortankar i pannrum. Till bostaden finns fiber indraget.

Entréplan inrymmer hall, tre rum och kök samt ett badrum. Övervåning med 4 rum och kök samt ett badrum.

Planlösning entréplan: Hall med laminatgolv till vänster badrum med våtrumsmatta, wc, handfat, tvättmaskin samt en duschplats. Kök med matplats, vita / ljust trä luckor, plastmatta. Kök utrustat med kyl, frys, diskmaskin, spis med plattor samt fläkt. Till höger från hall vardagsrum med parkettgolv, öppenspis. Innanför kök / vardagsrum finns två sovrum vardera med plastmatta.

Övre plan: Hall med laminatgolv samt utgång till balkong. Kök med matplats, plastmatta. Delar av kök äldre 50-tals kök utrustat med ugn, kyl/frys samt gasolspis.
Vardagsrum och tre sovrum samtliga med laminatgolv. Badrum med våtrumsmatta, duschkabin tvättmaskin, torktumlare, wc samt handfat.

Ett visst renoveringsbehov finns på bostadsbyggnad samt ekonomibyggnader.

Vissa inventarier och lösöre kommer överlåtas till en ny köpare. Mopedgaraget vid entrén kommer tas med av säljarna.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns flertalet ekonomibyggnader, växthus och en större jordkällare. Mestadels uppförda i trä med tak av pannplåt.
Före detta bagarstuga, idag förrådsbod med vidbyggd hundgård. Förrådsbyggnad. Äldre ladugård med höloge, idag ombyggd till snickarbod med pannrum.
Samt en loge som ägs tillsammans med grannfastigheten, halva logen ägs av denna fastighet.

Allmänt

Fastigheten Sundsvall Öckne 2:21 är en bebyggd skogsfastighet med tillhörande gårdscentrum. Fastigheten är centralt belägen i Stöde cirka 4 mil väster om Sundsvall. I Stöde finns alla bekvämligheter som matvaruaffär, bensinstation, skola etc. Arealen för fastigheten uppgår till 103,6 hektar varav 95,2 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om cirka 6900 m3sk och en medelbonitet om 6,5 m3sk per ha och år. Det dominerande träslaget är gran som upptar 55% av virkesförrådet följt av tall 25% och löv 20%. Skog i blandad åldersfördelning med en förskjutning mot röjnings- och gallringsskog.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad december 2020 samt tillväxtberäknad och uppdaterad med SCA,s utfördaåtgärder. Ajourföring utfördes 2023-september av Bränna Natur AB

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. I skogsbruksplanen finns förslagna åtgärder i form av röjning om 32,4 hektar under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ingen registrerad fornlämning på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Naturvärden

Det finns flera områden som är bedömda som sumpskog. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Stöde Södra Älgskötselområde / viltvårdsområde / kronhjortsskötselområden. Jakträtten är ej upplåten utan övergår på den nya köparen på tillträdesdagen.

Frikraft

Till fastigheten hör ett frikraftsavtal som ger 706 kWh / år i fri ström.

Vägar

Fastigheten har andel i Fanbyn GA:1, Kullbovägen.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag 1 030 000 kvm, areal enligt skogsbruksplan 103,6 ha. Arealdifferensen kommer ej att utredas vidare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för fysisk person som är bosatt senaste året i Stöde socken. Avgift för ansökan om förvärvstillstånd är 4 600 kronor för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk personer.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist i byggnaderna som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad under 2023.

Pågående Lantmäteriförrättning

Det finns en pågående Lantmäteriförrättning om en ny 40kw luftledning vid befintlig kraftledning som korsar skogsskiftet.

Fastighetsbildning

Försäljning kan komma att ske gällande delområde av fastigheten. Området kan då bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighets regleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Mäklaren hjälper till med ansökan till Lantmäteriet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 384 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter