Lantbruk

Skogsgård i Sillre!

Högstbjudande

1 750 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
37,5 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Åkermark
6,0 ha
Berg/hällmark
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
1,2 ha
Skogsmark
29,0 ha
Virkesförråd
6 385 m3sk
Boyta
159 kvm
Antal rum
8 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SUNDSVALL SILLRE 15:1, SUNDSVALL SILLRE 4:25

Adress

Sillre 157 85599 Liden

Om fastigheten

I Sillre en bit utanför Liden hittar vi denna fantastiska skogsgård i naturskönt och fridfullt läge. Fastigheten omfattar 37,5 hektar varav ca 29 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 6 385 m³sk. I direkt anslutning till gårdscentrumet finns drygt 6 hektar Betes-/åkermark vilket gör gården mycket lämplig för djurhållning. Byggnaderna på fastigheten innefattar en mangårdsbyggnad, ladugård med höloge, gårdshus, hölada etc. Till fastigheten hör frikraft om 4,25kw kontinuerlig förbrukning.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Planlösning bottenvåning:
Hall med uppgång till övervåning, plastmatta. Toalett med dusch, våtrumsmatta på golv och väggar, vattenburen golvvärme. Rakt fram från hall möts ni av ett vardagsrum som renoverats med nyare ytskikt. Åt respektive håll ifrån hall finns kök, köket till höger med plastmatta och vita släta luckor samt vedspis som ej är i bruk. Köket åt vänster är påbörjad renovering som ej har slutförts (ingen köksutrustning, skåp etc. finns installerad), här finns även vedpannan för huset, utgång till altan med tak. Innanför köken finns sovrum ett med öppensips och det andra med renoverade ytskikt.

Planlösning övervåning:
Stort allrum oinrett, samt två mindre sovrum och ett större.

Ladugård

Äldre ladugård med höloge, stomme av trä och tak av eternit samt delvis gjuten platta, äldre djurutrymmen.

Gårdshus

Bagarstuga / gäststuga uppförd i trä med plåttak och torpargrund, äldre bakugn som ej är i bruk.

Hölada

Enklare byggnad i trä med plåttak.

Härbre

Timrad byggnad med tak av plåt.

Allmänt

Fastigheterna ligger belägna naturskönt i Lidens församling i Sundsvalls kommun. Skogsgård om 37,5 hektar varav produktiv skogsmark 29 hektar, skog med ett totalt virkesförråd på ca 6385 m³sk och ca 6 ha betes/åkermark. Fastigheten är bebyggd med bostadshus, ladugård, gårdshus, hölador etc.

Fastigheten har en bonitet på 4,8 m³sk/ha och det dominerande trädslagen är gran som upptar ca 44 % av virkesförrådet, löv 36% och tall 20%. Det finns skog i alla åldersklasser, men det är stor förskjutning mot slutavverkningsbar skog. Ungefär 22% (6,5 ha) av arealen är skog i huggningsklassen R2, 34 %, (9,7 ha) i huggningsklassen G1 och G2, 36 %, (10,4 ha) i huggningsklasserna S2 och 8%, (2,4 ha) i huggningsklassen S3.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Malin Larsson Wallin, Ludvig & Co juni 2020.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade kultur- eller fornlämningar på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Naturvärden

På fastigheten finns ingen registrerad nyckelbiotop (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Jakten bedrivs för närvarande på enbart fastigheten.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 353 655 kvm för Sillre 15:1 och 13 020 kvm för Sillre 4:25, Areal enligt skogsbruksplan 37,5 hektar.

Betes/åkermark

Betes/åkermark enligt skogsbruksplan är 6 ha. Enligt uppgift har marken årligen brukas genom muntlig överenskommelse.

Frikraft

Det finns frikraft på fastigheten Sillre 15:1 med 4,25 kw. 4,25 kw motsvarar knappt 37 230 kwh per år vid en jämn förbrukning. Förbrukning mäts varje sekund året runt och när förbrukning överstiger 4,25 kw får fastighetsägaren betala för överförbrukningen.

Vägar

Samfällighetsförening, Sillre GA:9, Villavägens Samfällighetsförening.

Avloppsanläggning

På fastigheten finns en avloppsanläggning bestående av slamavskiljare och markbädd som Mittsverige vatten och avfall har servitut att nyttja och underhålla. Anläggningen är nedgrävd under mark.

Visning

Visning av byggnaderna på brukningscentrum sker i första hand via privata visningar, kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Intressenter får på egen hand besikta skog och mark på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist i byggnaderna som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt senaste året i glesbygdssocken i Sundsvalls kommun. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Liden

Liden är en tätort i Sundsvalls kommun och kyrkbyn i Lidens socken belägen cirka 45 kilometer nordväst om Sundsvall, vid Indalsälven. Socknens areal är 712,50 kvadratkilometer, varav 666,90 land. År 2000 fanns här 1 031 invånare. Tätorten och kyrkbyn Liden med sockenkyrkorna Lidens nya och gamla kyrka ligger i socknen. Mataffär, bank och obemannad bensinmack, förskola och skola 1-9 finns i Liden.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter