fbpx

Lantbruk

Skogsgård, Remmen 3:17

Säljs via anbudsförfarande

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 8 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
27,7 ha
Skogsmark
23,6 ha
Skogsimpediment
2,2 ha
Åkermark
1,5 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
2 547 m3sk
Boyta
86 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN REMMEN 3:17

Adress

Remmen 304 84293 Sveg

Om fastigheten

Trevlig skogsgård högt belägen i byn Remmen.
Remmen är en liten genuin by strax söder om Älvros i Härjedalens kommun med pendlingsavstånd till Sveg.
På fastigheten finns bostadshus med intilliggande ekonomibyggnader. Gården omges av inägomark samt naturen nära tillhands.
Fastighetens totala areal omfattas av 27,7 ha med produktiv skogsmark om 23,6 ha. Virkesförråd om ca 2 500 m3sk. Jakträtt.
Fastigheten lämpar sig för både permanent- och fritidsboende för den som önskar vistas i naturen för exempelvis jakt- och friluftsliv.
Försäljningen sker via skriftligt anbud senast 2021-08-08. Prisidé: 1 200 000 SEK

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnad i 1 1/2 plan uppfört 1935.

Taktyp/takbeklädnad
Plåt
Skorsten
Murad
Grund
Murad torpargrund
Stomme
Trä
Fasadtyp
Liggande träpanel
Fönster
2-glas, ett 3-glas fönster på övre plan
Vatten
Eget
Avlopp
Eget
Uppvärmning
Vedpanna, elpatron, luftvärmepump
Ventilation
Självdrag

Planlösning entréplan:
Hall - Matta på golv, målade väggar.
Kök - Matta på golv, tapet på väggar. Inrymmer spis, kyl, frys, vedpanna.
Sovrum - Matta på golv, tapet på väggar.
Vardagsrum - Matta på golv, tapet på väggar.
Badrum - Matta på golv och väggar. Inrymmer WC, tvättställ, dusch, tvättmaskin.

Planlösning övre plan:
Hall - Matta på golv, målade väggar.
Kök - Matta på golv, tapet på väggar. Inrymmer tvättho, kokspis.
Sovrum - Matta på golv, tapet på väggar.
Sovalkov - Matta på golv, träpanel på väggar.
På övre plan finns även två klädkammare/förråd med trägolv och träpanel på väggar.

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnad i timmer på grund av natursten och med plåttak.
Inrymmer fd. stall med gjutet golv, snickarbod samt vedbod.

Härbre

Härbre i timmer på grund av natursten och med plåttak.

Lada

Lada i timmer på grund av natursten och med plåttak.

Jordkällare

Murad jordkällare med entré i trä.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2021 av SCA.
Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 23,6 ha med ett virkesförråd om 2 547 m3sk. Ålderklassfördelningen visar att ca 1 580 m3sk är S2-skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är 0,8 ha klassade som K1. Detta avser avdelning 23. Köparen övertar ansvaret för återbeskogningen av denna avdelning. Köparen övertar även ansvaret för framtida röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Remmens jaktlag som förfogar över ca 4 077 ha.
Jaktledare är Stefan Erlingsson, 0705393007.

Småviltsjakten bedrivs på hela området.
Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.
Jakten övergår till köparen senast 2022-07-01.

Naturvärden

På fastigheten finns en registrerad kulturhistorisk lämning i form av gårdstomt. Den omfattar del av avdelning 13.
Utöver detta finns idag inga ytterligare kända registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Friskrivningsklausul: Säljaren upplyser härmed om att sk. friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev. fel och brister i fastigheten.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 20 600 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast sön 8 aug

Säljs via anbudsförfarande: 1 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter