fbpx

Lantbruk

Skogsgård i Nössemark – 60 ha

Utgångspris

5 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 5 okt

Visning

  • fre 24 sep, kl 15:00 - 17:00

    Tidsbokade visningar av byggnader.

    Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
60,8 ha
Åkermark
2,7 ha
Skogsmark
51,9 ha
Skogsimpediment
4,9 ha
Övrigmark
1,3 ha
Virkesförråd
8 250 m3sk
Boyta
105 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

DALS-ED NÖSSEMARKS-DALEN 1:94

Adress

Nössemarks-Dalen 610 66891 Ed

Om fastigheten

Lantbruksfastighet i Dalen, totalt ca 60 ha varav ca 52 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 8 250 m³sk varav 2 200 m³sk i avverkningsbara klasser. Ca 3 ha jordbruksmark i nära anslutning till gårdscentrum. Välskötta byggnader bland annat ett vinterbonat bostadshus, ladugård mm. Jakträtt och fiskerätt från tillträdesdagen.

Missa inte den virtuella visningen samt att upptäcka skogen via funktionen Gårdskarta.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört 1936 i 1½ plan med murad källargrund under hela huset. Timrad stomme, träfasad och yttertak av lertegel. Fönster av typen 2- och 3-glas. Bostaden har ett vattenburet värmesystem kopplat till en jordvärmepump (-07) samt en vedpanna med ackumuleringstankar om 3 x 500 liter. Vatten tas från djupborrad brunn (borrad 2018, vattenanalys finns - tjänligt) och avloppet leds till en trekammarbrunn med infiltration, allt från sent 80-tal. Säljarna har inte mottagit något föreläggande från kommunen angående avloppet men som köpare av fastigheten får man vara beredd på att uppdatera avloppsanläggning till av kommunen godkänd status. Boyta om 105 m² samt biyta om 30 m² enligt fastighetstaxeringen.

Omkring -00 gjordes en större renovering av byggnaden.
-Tilläggsisolering
-Ny fasad
-Nytt kök
-Ny veranda
-Vissa fönster byttes till nya

Ca 5 år senare renoverades gäst-WC på entréplan.

En inglasad veranda (glaspartierna går att montera ner) är entrén in på första våningen. Här finns en rymlig och välkomnande hall, kök med matplats, matrum, vardagsrum samt gäst-WC.

En underbart dekorerad trapp leder upp till hall med utgång till balkong med utsikt över gården. På övervåningen finns också två sovrum, badrum med dusch samt flera förrådsutrymmen.

Från hallen når man även den oinredda källaren. Här finns pannrum, tvättstuga, matkällare samt en groventré. Det finns även en källaringång direkt utifrån trädgården.

Ladugård

Ladugård uppförd 1947 i 1 plan med ränne uppepå på som nås via en logbro. Byggnad med träfasad under yttertak av plåt. Murad stalldel som i dag används som förråd. Redskapsbod med portar från två håll. Under ladugården finns ett sutterängplan med verkstad, maskingarage och vagnsbodar. Byggnadsyta om 189 kvm enligt fastighetstaxeringen.

Övriga byggnader

Vedbod alternativt garage för en bil. Plåttäckt träkonstruktion med grusat golv, uppförd 2017.

Timrad byggnad som används som förråd. Yttertak av betongtegel.

Lekstuga från 1938. Byggd i trä med yttertak av plåt.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten ca 2,7 ha jordbruksmark. Marken är inte brukad på flera år men har hållits öppen. Inga stödrätter finns.

Skogsuppgifter

Enligt en skogsbruksplan gjord av Stora Enso under 2021, omfattar fastigheten 51,9 ha produktiv skogsmark och 4,9 ha skogligt impediment. Den totala virkesvolymen beräknas till ca 8 250 m³sk varav ca 2 200 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Barrdominerade marker med ca 50% gran och 35% tall. Beräknad medelbonitet om 5,9 m³sk/ha/år. För mer information om skogen, se bifogad skogsbruksplan. Fullständig avdelningsbeskrivning finns hos fastighetsmäklaren samt på ludvig.se/fastigheter.

Jakt och fiske

Egen småviltsjakt och älgjakt i Dalens-Nössemarks älgjaktslag. Fastigheten ingår i ett älgskötselområde. Fastigheten gränsar till flera sjöar i vilka köparen har fiskerätt från tillträdesdagen.

Fiberförening

Fastigheten är ansluten till Nössemarks Fiberförening.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Dals-Ed kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson och 7 100 kr för juridisk person.

Område med gemensam ägovidd

Ett område om 0,76 ha (enligt Metria Karttjänst) har gemensam ägovidd tillsammans med flera andra fastigheter, se bild i prospekt. Ägobilden gällande området kommer inte utredas i samband med försäljningen.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. I det fall det behövs, bekostas det av köparen. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Undersökningsplikt och friskrivning mor dolda fel

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

I köpekontraktet kommer säljaren friskriva sig från ev dolda fel i fastigheten. Spekulanter uppmanas att noggrant bilda sig en egen uppfattning om fastighetens skick före bud lämnas.

Pantbrev

Fastigheten är intecknad till totalt 566 000 kronor. Ett pantbrev om 66 00 kr är borttappat. Ansökan om dödning av förekommet pantbrev är inlämnat. Pantbrevet kommer nyintecknas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 566 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast tis 5 okt

Utgångspris: 5 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter