fbpx

Lantbruk

Skogsgård i Locknevi, 12 hektar

Utgångspris

1 275 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 29 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
12,8 ha
Skogsmark
9,4 ha
Åkermark
2,6 ha
Impediment
0,3 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
1 768 m3sk
Boyta
65 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VIMMERBY LOCKNEVI-MÅLEN 1:6

Adress

Målen 105 59376 Blackstad

Om fastigheten

Mellan Vimmerbys Locknevi och Västerviks Blackstad finner ni denna trevliga lilla gård om ca 12,8 ha med ca 9,4 ha skogsmark och ca 2,6 ha åkermark. Virkesförrådet är ca 1 770 m³sk och medelboniteten 8,3 m³sk. Skogen och marken har en variation från låglänt till högre mark, från den unga plantskogen via medelålders tät granskog, med hög tillväxt, och den fuktiga mossmarken, till den äldre och ljusare tallskogen. Kring den öppna marken finns brynmiljöer med inslag av bl.a. ek. På gården finns äldre ekonomibyggnader med plats för traktor, fyrhjuling, redskap osv. Här finns även ett äldre och enklare bostadshus med renoveringsbehov. Till Frödinge är det ca 18 km och till Vimmerby ca 27 km.

Utgångspris: 1 275 000 kr. Bud senast: 2021-11-29

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnaden ligger trevligt med utsikt över ägorna, framsida/entré i söderläge med utsikt neråt öppen åkermark. Ett äldre hus byggt i trä på torpargrund. Brädklädd fasad, lockpanel. Plåttak. Boyta enligt taxering är 65 kvm. Uppvärmning via vedspisar och elradiatorer. Vatten och avlopp saknas. Invid vägen, nära ladugården, finns en gammal vattenkälla. Plastmattor på golven. Kopplade två-glasfönster.

Köksingång via utbyggnad med liten FARSTU. I utbyggnaden ryms även ett mindre rum med diskbänk, skåp och lådor samt kylskåp i direkt anslutning till KÖKET med matplats, vedspis och elspis. Intill köket finns ett mindre SOVRUM/kammare. Ett större VARDAGSRUM/sal med rörspis. Vid huvudentrén finns en liten HALL och trappan upp till övervåningen.

På övervåningen finns först en HALL, från hallen nås en garderob samt övriga rum. Ett litet RUM med ett enkelt handfat. Ett större SOVRUM med rörspis och garderob/kattvind. Ett andra KÖK med matplats, vedspis, diskbänk, kylskåp och utsikt åt ladugården och åkermarken västerut.

Bostadshuset har ett större RENOVERINGSBEHOV, golvet på undervåningen är dåligt på flera ställen. Gissningsvis pga fukt i grunden.

Ladugård

Äldre ladugård i trä med plåttak. Stalldel med äldre inredning. Höskulle ovanpå. Loge. El finns indraget.

Vagnslider

Äldre träbyggnad med plåttak. Till förvaring av exempelvis maskiner och redskap.

Snickarbod

Äldre träbyggnad med plåttak. Inrymmer snickarbod, förvaringsutrymme och dass. Samt en mindre övervåning.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2018 av Södra. Virkesförrådet bedömdes då till 1469 m³sk. Efter 4 års tillväxt om 75 m³sk per år kan det enligt planen nu beräknas till 1768 m³sk eller ca 188 m³sk/ha. Medelbonitet 8,3 m³sk. Trädslagsfördelningen är ca 43 % tall, 52 % gran och 5 % löv. Det finns skog i olika åldrar, en större del är gallringsskog i 35-årsåldern med hög tillväxt, plantskog samt äldre skog från 80 till 110 år.

År 2020 utförde Södra en viltbehandling av plantskogen.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker/betesmark

Enligt skogsbruksplan ca 2,6 ha åkermark. Huvuddelen finns på hemskiftet i anslutning till byggnaderna. Ca 0,7 ha finns på skifte 3.

Stödrätter

Ingår ej.

Jakt

Jakten följer med fastigheten och övergår på tillträdesdagen. Jaktmöjligheter främst på rådjur, älg, kronvilt och vildsvin.

Forn- och kulturlämningar

Invid vägen på det södra skiftet finns en gammal milsten, ett vägmärke.

Vägar

Alla skiften nås från allmän väg. Fastighetens skogsvägar/basvägar ger tillgänglighet till skogsbruket.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Städning

Fastigheten säljs inklusive befintliga inventarier/lösöre och ingen ytterligare städning kommer utföras av säljaren.

Fastighetsbildning

Vid eventuell försäljning i delar och fastighetsreglering till köpares befintliga fastighet ska lantmäterikostnader betalas av köparen. Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Anmälan till visning av byggnader görs till mäklaren.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.

Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt.

I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Områdesbeskrivning

Locknevi kyrkby ligger 3 km västerut, Blackstad ca 6 km österut. Till Vimmerby är vägsträckan ca 27 km eller ca 22 minuter med bil. Till centrala Västervik är vägen ca 40 km.

Locknevi (källa Vimmerby.se)
Locknevi ligger i nordösta delen av Vimmerby kommun. Bara att höra namnet kommer en att tänka på hednatid och trolldom. Namnet skrevs på 1300-talet ”Ludhkonawij” och betyder ”den ludna kvinnans offerplats” där ”luden” betyder fruktbar och ”wij” avser en offerplats. Det har skrivits ett flertal böcker och avhandlingar om Locknevi eftersom det är en intressant historisk bygd och här finns minnesmärken av många slag i olika former. I Locknevi fanns en kyrka redan omkring år 1200 e.Kr. Strax nordost om kyrkan finns ett gravfält från yngre järnålder bestående av 20 gravar. På Skansberget ca 800 meter söder om Locknevi är en fornborg belägen.

Läs mer på webben, till exempel på Vimmerby.se, Locknevi.nu eller svenskakyrkan.se

Vägbeskrivning

Adressen är Målen 105, 593 76 Blackstad. Se även bilagda kartor och ta hjälp av vår gårdskarta med gps-funktion. Från Blackstad tag av vid Grönhult. Från väg 40 (Vimmerby-Västervik) öster om Frödinge, tag av mot Blackstad, passera Toverums säteri och sen vidare norrut mot Locknevi.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 29 Nov

Utgångspris: 1 275 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter