Lantbruk

Skogsgård i hjärtat av Höga Kusten

Högstbjudande

2 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 15 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
95,4 ha
Skogsmark
82,4 ha
Myr/kärr/mosse
0,1 ha
Berg/hällmark
1,8 ha
Inägomark
4,2 ha
Väg och kraftledning
1,9 ha
Övrigmark
0,7 ha
Vatten
4,3 ha
Virkesförråd
10 350 m3sk
Boyta
75 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRAMFORS NORDINGRÅ-SUND 3:7

Adress

Sund 101 87030 Nordingrå

Om fastigheten

Denna trevliga jord- och skogsbruksgård ligger i Nordingrå, mitt i hjärtat av Höga Kusten, i byn Sund.

Här finns en omedelbar närhet till Världsarvet med vandringsled utanför dörren, nära havet och sjöar, magiska vyer, rikt djurliv, berg, skog och ängar. Höga kustens alla pärlor finns inom nära räckhåll.

Gården är lugnt belägen på en höjd med ett öppet och soligt söderläge och en magisk utsikt över Kråkviksfjärden och Häggvik.

Kringliggande område består av öppet odlingslandskap, skog och vatten. Gårdscentrum har mycket bra och ändamålsenliga byggnader och ett inbjudande bostadshus perfekt som fritidsbostad eller för en mindre familj. Det finns en loge som är väl underhållen och en stor, gedigen maskinhall av mycket hög kvalitet.

Pendlingsavstånd till Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik.

Fastigheten består av ca 91 ha varav ca 82 hektar är skogsmark med ett virkesförråd om ca 10 500 m³ sk. Ca 4 hektar är betes/åkermark med stor del i anslutning till gårdscentrum lämpligt för mindre djurhållning.

Flera av skogsskiftena sträcker sig mot havsvikar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Charmigt bostadshus uppförd i 1 1/2 plan med källarvåning under en del av huset samt påbyggd glasveranda. Stomme av timmer, fasad av stående brädfodring, plåttak samt tvåglasfönster. Eget djupborrat vatten samt eget äldre enskilt avlopp. Uppvärmningen sker med vattenburet system och Diom kombipanna. Vedspis finns i köket samt vedkammin i vardagsrummet. Boarea 75 kvm och biarea 4 kvm enligt fastighetstaxering. Byggnadsarea ca 60 kvm plus glasveranda om ca 7 kvm. Fiber finns indraget i huset.

Planlösning bottenvåning:
Ingång till huset sker genom glasverandan vidare in till hallen. Från hallen kommer man antingen via trapp till övervåningen eller till kök och vardagsrum. Under trappen i hallen finns en mindre toalett. Köket har retro köksinredning från 50-talet samt vedspis och en fantastisk utsikt över omgivningen. Innaför köket finns ett mindre rum, lämpligt som kontor eller sovrum. Till vardagsrummet kommer man både från hallen och köket, braskammin finns i rumet för extravärme eller trivsel. Nedgång till källaren sker från vardagsrummet.
På bottenvåningen är det fina äldre spegeldörrar till de flesta rum.

Planlösning övervåning:
Övervåningen består av ett rum samt hall och förvaringsutrymme på båda sidor om hallen.

Planlösning källarvåning:
Källaren är under en del av huset. Ingång sker antingen från vardagsrummet eller utifrån trädgården. Källarvåningen består av rum där kombipannan finns samt tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare, tvättbänk och dusch samt toalett.

Bostadshuset överlåtes med inventarier.

Maskinhall

Mycket fin och gedigen maskinhall uppförd 2006 i stomme av trä och stål på gjuten platta, stående brädfodring och plåttak. Stora skjutportar på hela långsidan mot gården. Utgörs av ett stort öppet utrymme vilket ger stora friheter i utformningen om man vill avdela hallen och anpassa den utifrån verksamheten man vill bedriva på gården. El och sommarvatten finns indraget i byggnaden. Byggnadsarea ca 200 kvm.

Loge

Äldre ladugård/loge uppförd i stomme trä. Renoverad i mitten av 2 000 talet där man gjutit en hel platta under byggnaden samt delvis nya trä balkar och delvis ny brädfodring och nytt plåttak. Utgörs av olika förådsutrymmen på bottenplan samt loge med trägolv på övreplan. Byggnaden går lätt att anpassa om man skulle vilja ha djur i mindre skala. El och sommarvatten är indraget i byggnaden. Byggnadsarea ca 130 kvm.

Valvad matkällare

Valvad matkällare finns även på gården som är renoverad 2006.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Kramfors kommun, Nordingrå församling.

Tag av E4:an i Gallsäter och kör mot Nordingrå Kyrka, i Åsäng sväng höger mot Mädan efter ca 6 km finns byggnaderna på vänster sida om vägen,. Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.luidvig.se.

Allmänt

Denna trevliga jord- och skogsbruksgård ligger i Nordingrå, mitt i hjärtat av Höga Kusten, i byn Sund.

Här finns en omedelbar närhet till Världsarvet med vandringsled utanför dörren, nära havet och sjöar, magiska vyer, rikt djurliv, berg, skog och ängar. Höga kustens alla pärlor finns inom nära räckhåll.

Gården är lugnt belägen på en höjd med ett öppet och soligt söderläge och en magisk utsikt över Kråkviksfjärden och Häggvik.

Kringliggande område består av öppet odlingslandskap, skog och vatten. Gårdscentrum har mycket bra och ändamålsenliga byggnader och ett inbjudande bostadshus perfekt som fritidsbostad eller för en mindre familj. Det finns en loge som är väl underhållen och en stor, gedigen maskinhall av mycket hög kvalitet.

Fastigheten består av ca 91 ha varav ca 82 hektar är skogsmark med ett virkesförråd om ca 10 500 m³ sk. Ca 4 hektar är betes/åkermark med stor del i anslutning till gårdscentrum lämpligt för mindre djurhållning.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 67 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är fördelad på , kalmark 6 % (4,6 ha), röjningsskog 21 % (17,4 ha) , gallringsskog 46 % (38,3 ha) och med ett virkesförråd om ca 6 300 m³sk. Skog som uppnått slutavverkningsbar är i huggningsklassen S1 är7,5 ha med ett virkesförråd om ca 1 450 m³ sk. Det finns även skog som i skogsbruksplanen satt som NS och NO 14,6 ha med virkesförråd om 2 300 m³ sk.

Fastigheten har även andel i flera samfälligheter och flera av skogsskiftena sträcker sig mot havsvikar.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2014 av Ulf Öhman på SCA Skog. Åtgärds uppdatering samt vissa fältbesök och uppräkning av 5 års tillväxtav är gjord i april 2020 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 82,4 ha med ett virkesförråd om ca 10 350m³ sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder så som markberedning 4,1 ha, plantering 4,6 ha samt röjning om 10,6 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns flera kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige. I skogsbruksplanen är det satt målklass NS på 2,1 ha och målklass NO på 12,5 ha alla områden som fått den målklassningen i skogsbruksplanen är inte registerad som naturvärden av Skogsstyrelsen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända forn/kulturlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten igår i två jaktlag Sunds jaktlag och Mädans jaktlag. Sunds jaktlag med ca 7 jägare i jaktlage. och man jagar på ca 485 ha. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget. Jaktledare i Sunds jaktlag Lennart Björklund 070 630 43 32.

Mädansjaktlag med ca 11 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 1 200 ha. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget. För närvarande är den årliga kostnaden 1 500 kr/ år för att vara med i jaktlaget och jaga älg samt att man måste betala en ingträdes avgift om 1 500 kr. Tilldelningen var 2019 3 vuxna och 2 kalvar. Ordförande i Mädans jaktlag Tommy Sjölund 070 215 65 43.

Småvilt jagas över del eller hela området för Mädans jaktlag, jaktkort 300 kr/år.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 897 420 kvm land och 40 000 kvm vatten. areal enligt skogsbruksplan, land 91,1 ha och vatten 4,3 ha.

Vägar

Fastigheten är berörd av flera vägar. Häradsvägen som går upp till byggnaderna och går vidare mot skogen skifte 5. Väg till Vad Valmen berör skifte 6. Rydsvägen som berör skifte 3, Mädans GA:3, Näsets vägförening som berör skifte 1, Mädans GA:1.

Vandringsled

Höga Kusten vandringsled går över fastigheten.

Betes/åkermark

Betes/åkermarken är enligt skogsbruksplanen på 4,2 ha. Säljaren har inga stödrätter.

Visning

Visning av byggnaderna på brukningscentrum sker onsdagen den 20/5 kl 14:00-17:00. Anmälan skall ske till fastighetsmäklaren.
Visning annan tid efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Intressenter får på egen hand besikta skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida https://www.kramfors.se och hemsida om Höga Kusten https://www.hogakusten.com

Service

Affärer på Nordingråvallen, mataffär, järnhandel, pizzeria, bensinpump ca 5 km. Ullånger affärer, matserveringar övrig service mm 15 km. Det finns även många restuauranger i Nordingrå som har öppet under sommarperioden. Ca 37 km till Kramfors, ca 55 km till Härnösand, ca 63 km till Härnösand och ca 75 km till Sollefteå.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Friskrivning

Genom att säljaren är ett dödsbo och dödsbodelägarna saknar ingående kunskap om fastigheten så är det viktigt för den som slutligen köper fastigheten att vara medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist i byggnaderna som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren. Om köparen har önskemål om ett snabbt tillträde så är det möjligt för säljaren.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 20 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter