fbpx

Lantbruk

Skogsgård i Flor

Säljs via anbudsförfarande

875 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 22 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
10,8 ha
Skogsmark
8,3 ha
Inägomark
1,8 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
1 518 m3sk
Boyta
139 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN FLOR 10:20

Adress

Flor 255 84297 Ytterhogdal

Om fastigheten

Skogsgård i Flor, strax utanför Ytterhogdal i Härjedalens kommun.
Bostadshus i 1 1/2 plan med källare, ladugårdsbyggnad samt två timmerlador.
Inägomark som sträcker sig ner mot Ljusnan samt skogsmark i anslutning till gården.
Fastighetens totala areal är 10,8 ha med ett virkesförråd om ca 1 500 m3sk.
Jakträtt.
Försäljning av fastigheten sker genom skriftligt anbud senast 2021-06-22. Prisidé: 875 000 SEK

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnad i 1/2 plan med källare, uppförd tidigt 1900-tal.

Taktyp/takbeklädnad:
Plåt
Grund:
Natursten
Stomme:
Timmer
Fasadtyp:
Stående träpanel
Fönster:
2-glas
Vatten:
Eget
Avlopp:
Eget
Uppvärmning:
Vedpanna med elpatron, kakelugn
Ventilation:
Självdrag

Planlösning entréplan:
Hall - Trägolv, målad väv på väggar
Vardagsrum med öppen planlösning mot matrum och kök - Trägolv, målad väv på väggar, kakelugn.
Matrum med plats för stort matbord - Trägolv, målad väv på väggar.
Kök med plats för mindre matbord -Trägolv, målad väv på väggar. Utrustat med kyl, frys, spis samt diskmaskin.

Planlösning övre plan:
Hall - Trägolv, målad väv på väggar.
Badrum - Våtrumsmatta på golv, målad väv på väggar. Utrustat med WC, handfat, bidé samt badkar.
Sovrum - Trägolv, målad väv på väggar.
Sovrum - Trägolv, målad väv på väggar.
Sovrum - Trägolv, tapet på väggar.
Mindre hobbyrum - Trägolv, tapet på väggar.
Garderob/förråd - Trägolv, målade väggar.

Planlösning källarplan:
Tvättstuga - Klinkers på golv, träpanel på väggar. Egen entré. Utrustat med tvättmaskin, torktumlare samt frysbox.
Duschrum - Klinkers på golv, kakel på väggar.
Nybyggd bastu - Klinkers på golv, träpanel på väggar.
Pannrum - Betong på golv samt väggar. Vedpanna.

Fd. ladugårdsbyggnad

Fd. ladugårdsbyggnad i timmer, delvis trä. Grund av natursten samt tak av plåt. El för belysning.
Planlösing:
Förråd med trägolv.
Rymligt ladugårdsskjul med trägolv.
Stall med gjutet golv och och väggar i timmer. Används idag som förråd.
Ladugårdsdel med trägolv. Används idag som förråd. Öppen spis (ej i drift för tillfället).
Bagarstuga med nytt trägolv. Bakugn (ej i drift för tillfället).
På byggnadens baksida finns fd. fårhus med jordgolv. Används idag som förråd samt vedbod.
Loge på hela övre plan.

Timmerlada

Inredd timmerlada på grund av natursten och med plåttak. El för belysning samt element.
Trägolv samt målade väggar. Används idag som vävstuga.

Timmerlada

Timmerlada på grund av natursten och med plåttak. Belägen på fastighetens inägomark.

Jordkällare

Murad jordkällare med entré i trä. El för belysning.
Två utrymmen för matförvaring.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog 2021.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den totala arealen 10,8 ha, varav produktiv skogsmark om 8,3 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 1 518 m3sk och består av skog i åldrarna 40 till 90 år.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är rekommendationen att underväxtröja ca 8 ha innan gallring. I övrigt finn inga föreslagna skogsvårdsåtgärden under planperioden. Köparen övertar ansvaret för framtida röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Idag finns inga kända nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Jakt

Fastigheten ingår idag i Florkölens jaktlag som förfogar över 1 574 ha.
Ingår i Ljusdals älgskötselområde
Jaktledare är Sven-Gunnar Olsson, 0703454379.

Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.
Jakten övergår till köparen senast 2022-07-01.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Friskrivningsklausul Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Arrende/nyttjanderätter

Avtal finns mellan nuvarande fastighetsägare och Tåssåsens Sameby gällande renbete på fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 22 jun

Säljs via anbudsförfarande: 875 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter