Lantbruk

Skogsgård 65 ha, Högsäter

Högsta bud

6 800 000 kr

Utgångspris: 6 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Bud senast tor 17 sep, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
65,3 ha
Skogsmark
46,4 ha
Skogsimpediment
4,2 ha
Inägomark
12,6 ha
Övrigmark
2,1 ha
Virkesförråd
11 045 m3sk
Boyta
99 kvm
Antal rum
4 st

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

FÄRGELANDA RÖSÄTER 1:8, 1:9, 1:10, 1:11

Om fastigheten

Virkesrik skogsgård om ca 65 ha vid Rösäter strax syd-öst om Högsäter. Äldre byggnader och ca 12 ha jordbruksmark. Jakt- och fiskerätt. Skogsmark om ca 46 ha med en total virkesvolym om ca 11 000 m3sk.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre byggnad 1 1/2 plan från 1902 uppförd med timmerstomme på stensatt grund under plåttak, tvåglasfönster, uppvärmning via vattenburen värme från vedpanna med elpatron. Eldning har dock ej skett på en del år och därmed ej sotat. En köpare bör besikta rökgångar och panna före eldning sker. Vatten från en grävd brunn med filter för järn, vatten prov finns se bilaga. Äldre avloppsanläggning till en trekammarbrunn ???. Köparen får vara beredd att uppdatera avloppsanläggningen till av Kommunen godkänd status. Entréplan inrymmer en farstu, hall, kök, sovrum, vardagsrum, pannrum bakom diskbänken, wc/bad med tvättmaskin. Övre plan rymmer en hall två sovrum, utrymme förberett för wc, kattvind samt en kallvind. Yttertaket bytt för ca 10 år sedan och fasad för ca 20 år sedan.

Ladugård

Träbyggnad från 1961 på stensatt grund under plåttak. Äldre inredning med djurstall, takhöjd ca 2,20 m, 8 uppbundna platser plus boxar, gjuten gödselplatta och vagnbod. I renoveringsbehov.

Gamla ladugården

Äldre träbyggnad på stensatt grund under plåttak i droppfri plåt. Inrymmer idag förråd och garage med gjutet golv.

Övriga byggnader

Jordkällare, växthus samt en stuga strax öster om gårdscentra byggd med bygglov 1987, idag helt igenväxt tomt och varken el, avlopp eller vatten.

Jakt / Fiske

Egen jakträtt på småvilt. Älgjakt i Ekarebol Rösäters jaktlag som ingår i Kroppefjälls Älgskötselområde. Fiskerätt i angränsande vattendrag.

Skogsuppgifter

Skogsmarken uppdelad i tre skiften med grandominerad skog på goda boniteter om 8,5 m3sk/ha i medel. Produktiv skogsmark om ca 46 ha och med en total virkesvolym om ca 11 000 m3sk varav 8 900 m3sk. Skogsbruksplan upprättad av Skogsfakta, Arne Mattson i juli 2019. God åtkomst med del i flera skogsbilvägar se bilagor.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Färgelanda kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4700 kr för privatperson.

Jordbruksmark

Omfattar ca 12 ha åkermark. Täckdikad på 60-70 talet och med löpande underhålla av dräneringen. Säljaren äger inga stödrätter. Jan Andersson Hällan har brukat marken på senare år med KRAV-certifierad produktion. Marken är tillgänglig för en köpare från och med brukningssäsongen 2021.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs av minst ett fornminne, ett gravfält på Tingskullen i fastighetens nord-västra hörn, se vidare information i https://app.raa.se/open/fornsok/

Skyddszon

Del av fastigheten ligger inom en kommande skyddszon mot Rösäter vattentäkt enligt Västvatten, se bilaga internet.

Naturvård

Nyckelbiotop berör fastigheten vid sjön Trästicken i avd. 24 skogskartan.

Friskrivning

Friskrivning
Säljaren friskriver sig från dolda fel i fastigheten. Spekulanter uppmanas därför att på egen hand eller med hjälp av sakkunnig besikta fastigheten med dess byggnader extra noggrant.

Fiber

Fastigheten är ej ansluten till fiberförening men fiberledning finns nergrävd i tillfartsväg som går vidare mot Ekarebol.

Vägar

Del i Jolsäter GA:1 och Öxnäs GA:1 som båda förvaltas av Ragnerudsvägens samfällighetsförening. Del i Rösäter GA:1 som är delägarförvaltad.

Servitut förmån finns för vägrätt från skifte 2 till Rösäter GA:1.​

Nytt förmån/last servitut är på gång mellan Rösäter 1:3, Rösäter 1:5 och Rösäter 1:8-12 vilket avser vägrätt till befintlig nästan färdiganlagd skogsbilväg samt rätt att anlägga väg, båda öster om sjön Trästicken.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter