fbpx

Skogsfastighet

Skogsgård 221 ha, Munkedal

Högsta bud

12 500 000 kr

Utgångspris: 15 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 28 sep kl 12:00

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår
  • Kolförråd 121.9 ton/ha

Om fastigheten

Attraktiv skogsgård belägen ca 15 km norr om Munkedal. Omfattar ca 221 ha i ett skifte med väl utbyggt skogsbilvägnät. Produktiv skogsmark om ca 175 ha och ca 7 ha åkermark, totalt virkesförråd om ca 22 900 m3sk varav ca 16 000 m3sk i avverkningsbara klasser. Äldre bostadshus och ekonomibyggnader.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

MUNKEDAL SÄLELUND 1:8

Adress

Sälelund 29 45596 Hedekas

Totalareal
221,3 ha
Skogsmark
175,6 ha
Skogsimpediment
35,3 ha
Åkermark
7,4 ha
Övrigmark
3,0 ha
Virkesförråd
22 899 m3sk
Boyta
68 kvm
Total tillväxt/år
657 m3sk
Kolförråd/ha
121.9 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre bostadsbyggnad i sämre skick, träkonstruktion på murad grund under plåttak. Inrymmer farstu, kök, vardagsrum, rum/sal där golvet är mycket dåligt. Övre plan är kallvind. Två fattigmans kakelugnar finns samt vedspis i köket, inga . El finns indraget och påkopplat. Rinnande vatten finns till köket, vattenkvalitet ej kollad. Enkelt avlopp från köket. En köpare får räkna med omfattande renoveringsarbete för att få byggnaden i beboligt skick.

Ekonomibyggnader

Äldre ekonomibyggnader med ladugård, magasin och vagnbod/maskinhall med plats för traktor och redskap under plåttak. El finns indraget.

Skogsuppgifter

Välskött skogsmark dominerad av barrskog, bördigare i västra delen, medelbonitet om 5,5 m3sk/ha/år, väl utbyggt skogsbilvägnät. Skogsbruksplanen upprättad i februari 2021 men uppdaterad med utförda åtgärder, byggd väg och tillväxt tom 2023. Mer information i skogliga bilagor och kartor.

Jakt

All jakt undantagen av i säljaren tom 2029-06-30. Marken ingår i Hensbacka älg och kronskötsel-område. Förekomst av Vildsvin och Kronhjort​.

Jordbruksmark

Omfattar 8 ha åkermark enligt fastighetstaxeringen och 7,4 ha enligt skogsbruksplanen. Enligt taxeringsuppgifter har marken sämre beskaffenhet och otillfredsställande dränering. Marken har slagits av på senare år och inga EU-stöd sökt.

Vägar

Gräns mot allmän grusväg och sen enskild väg endast för eget bruk och vägbomm.

Planer vindkraft

Avtal om anläggningsarrende för vindkraftpark Brattön-Sälelund finns från 2021 med Rabbalshede Kraft AB. Parken är i planeringsstadiet och kopia på avtalet finns hos mäklaren.

Förvärvstillstånd

För privatperson som ej varit mantalsskriven i glesbygd i Munkedals kommun senaste året krävs förvärvstillstånd, avgift 4 600 kr. Mäklaren bistår en köpare med ansökan om förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen. För Juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd från Jordbruksverket.

Lösöre

En köpare får räkna med att en del lösöre kvarlämnas i både ekonomibyggnader och bostadshus. Endast grovstädning kommer att utföras.

Friskrivning

Säljaren kommer i köpekontraktet friskriva sig från fel och brister i fastigheten med byggnader.

Kolbindning

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 221 ton kol totalt eller 1,26 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 121,9 ton vilket motsvarar 78 435 ton CO2e.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 28 sep kl 12:00

Utgångspris: 15 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter