fbpx

Lantbruk

Skogsgård 195 ha Hedekas

Utgångspris

10 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 4 okt kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
195,2 ha
Skogsmark
121,6 ha
Skogsimpediment
55,1 ha
Inägomark
16,1 ha
Övrigmark
2,4 ha
Virkesförråd
14 026 m3sk
Boyta
100 kvm
Antal rum
10 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

MUNKEDAL PÖLANE 1:8, 1:11, VAGLEN 1:11, STOCKHOLM 1:1

Adress

Fjällgården 15 45596 Hedekas

Om fastigheten

”Fjällgården” är belägen ca 4 km väster om Hedekas vid foten av Kynnefjäll. Omfattar ca 16 ha inägomark och ca 121 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 14 000 m3sk. Bostadshus, ladugård verkstad mm. Egen jakträtt på småvilt och älgjakt i lag.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre bostadshus från 1926, uppfört med timmerstomme på stensatt grund under plåttak, träpanel och tvåglasfönster. Uppvärmning via två st luft/luftvärmepumpar, enkelt avlopp från diskbänk annars utedass. God vattentillgång från en kallkälla. Eldstäder finns i form av en vedkamin, kamin och en kakelugn. Endast vedkaminen är i bruk och sotas varje år.

Källare med hall, matplats, kök, matförråd, dusch, bastu (renovering pågår). Entréplan inrymmer en hall, fyra rum och en veranda. På övre plan finns två stora rum och fyra små rum samt hall.

Ladugård

Äldre träbyggnad på murad grund under plåttak med gamla taket under. Inrymmer djurstall med äldre inredning ca 2,10 m takhöjd, loge, ränne, vedbod. Delvis renoverat senaste fem åren där taket delvis plåtlagts, grunden murad och ny panel på vägg.

Garage/verkstad

Rymlig verkstadslokal med två portar och ca 3 m i takhöjd, förråd, pannrum med övervåning med tre rum och förberett för dusch/wc/bastu, möjlighet att inreda till boende alt. kontor. Uppvärms via en vedpanna Arimax 60 med acktank om 5000 liter.
Vid mycket blöt väderlek kan det komma fukt i nedre plan via grunden samt läckage i hörnet mellan verkstad och hög bygd del.

Sågverk

Träbyggnad på plintar under plåttak med betonggolv. Inrymmer sågverk och maskingarage.

Bostadshus Pölane 1:8

Äldre träbyggnad i 1 1/2 plan med källare, belägen till höger vid uppfarten till gården. Mycket stort renoveringsbehov.

Skogsuppgifter

Omfattar produktiv skogsmark om ca 121 ha med ett totalt virkesförråd om ca 14 000 m3sk varav ca 5000 m3sk i avverkningsbara klasser. Skogen domineras av tallskog med ca 56 % och gran 32 %. Skogsbruksplan upprättad av Skogsfakta/Arne Mattsson i mars 2020 och är uppdaterad med tillväxt tom 2021.

Jakt

Jakträtten har varit muntligen upplåten men är tillgänglig för en köpare på tillträdesdagen. Älgjakt i Lilla Röds Älglag, tilldelning ca 2+2.

Jordbruksmark

Omfattar ca 11 ha åkermark och ca 2 ha betesmark. Äldre dränering. Muntligen upplåten år för år till en granne utan ersättning. Arrendatorn söker EU-stöd på egna stödrätter. Inga stödrätter följer köpet.

Areal

​Den officiella totala arealen är 256,87 ha enligt fastighetsregistret. Enligt digitala kartan via Metria är den totala arealen 196,2 ha, skogsbruksplanen grundar sig på den digitala kartan och visar på 195,2 ha.​

Det är arealen i Pölane 1:11 som felar och arealfelet sträcker sig längre tillbaka än 1986-12-12 då senaste lantmäteriförrättning gjordes.

Gränserna är ungefärligt inmätta och digitaliserade från senaste gången de mättes som troligen var i samband med Laga skifte på 1800-talet. För att fastställa den exakta arealen måste Lantmätaren mäta in alla gränsstenar på nytt via en sk gränsbestämning.

En köpare skall vara beredd att köpa fastigheten med denna information om arealen, säljaren kommer ej att genomföra en gränsbestämning och skall hållas skadeståndsfri ifall arealen skulle skilja sig åt vid en sådan gränsbestämning.​

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygd i Munkedals kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4600 kr för privatperson.

Friskrivning

Säljaren kommer friskriva sig i köpekontraktet för fel och brister i fastigheten och byggnader. En köpare ombeds fullgöra sin undersökningsplikt extra noga för att försäkra sig om fastigheten med dess byggnaders skick.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 609 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 4 okt kl 12:00

Utgångspris: 10 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter