Lantbruk

Skogsgård 159 ha, Strömstad

Utgångspris

7 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 8 apr kl 12:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
159,3 ha
Skogsmark
97,9 ha
Skogsimpediment
35,9 ha
Åkermark
23,7 ha
Övrigmark
1,8 ha
Virkesförråd
13 668 m3sk
Boyta
72 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSTAD HOGEN 1:21

Adress

Hogen 1 45294 Strömstad

Om fastigheten

Gård omfattande ca 97 ha skogsmark och ca 23 ha jordbruksmark belägen öster om Strömstad norr om Skee. Totalt virkesförråd om ca 14 200 m3sk varav ca 5 000 m3sk i avv.bara klasser. Egen jakträtt på älgkalv, vildsvin i området, jakträtt småvilt upplåten i 5 år. Äldre bostadshus, ladugård och magasin.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus byggt 1945 i 1½ plan på murad grund med källare. Byggnaden har träfasad, yttertak av tegelpannor och fönster av typen 2-glas. Huset har värmts upp via vattenburen värme från vedpanna, funktion osäker. Vatten tas från enskild grävd brunn med dålig tillgång på vatten och inga gjorda vatten tester. Osäkerhet kring vattnets kvalité. Avloppet är utdömt och badrum finns ej i huset. Fiber finns indraget i huset och är ansluten till Krokstad fiber, passiv medlem. Byggnaden är i behov av en helrenovering, alternativt rivning.

Entréplan inrymmer farstu, hall, kök och två rum. Övre plan hall, tre rum och snedtaksförråd. Källare under halva huset, stort behov av dränering.

Ladugård

Ladugård byggd 1948 med murad stalldel, yttertak av plåt och rödmålad träfasad. Byggnaden rymmer djurstall med 16 platser, 2,25 m i takhöjd. Loge med till hälften gjutet golv och hälften grusat golv. Häststall med 3 uppbundna platser samt svinstia. Ränne med hötork. Ladugården har en byggnadsyta om 346 kvm enligt fastighetstaxeringen.

Magasin

Byggd 1935 för verkstad och spannmålsmagasin på murad grund, yttertak av betongpannor och träfasad. Snedtäcka på baksida samt förråd och utedass.

Förrådsbyggnad

Äldre förrådsbyggnad under plåttak med träfasad.

Skogsuppgifter

Enligt upprättad skogsbruksplan av Södra 2015 omfattar fastigheten 97,9 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 14 200 m³sk varav ca 5000 m³sk i avverkningsbara huggningsklasser. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,6 m³sk/ha/år. Skogsmarken är barrdominerad med 67 % gran och 28 % tall. Mer information i skogliga bilagor.

Jordbruksmark

Enligt upprättad skogsbruksplan omfattar inägomarken ca 23 ha varav större delen åker, 22 ha med EU-stöd. Täckdikning från 70-talet, blandjord med lera. Stödrätter följer köpet och EU-stöd har ägaren sökt själv och låtit en lantbrukare brukat marken enligt muntlig överenskommelse. Brukanderätten kan tillfalla en köpare från våren 2021.

Jakt

Egen jakt på älg med licens på kalv oktober - januari. Förekomst av Vildsvin. Småviltsjakten är upplåten utan ersättning i 5 år from 2021-07-01.

Vägar

Del i Siljehåltsvägen, kostnad efter behov. Rätt att använda Sölevägen till en kostnad av 12 kr/m3fub.

Kostnader

Elförbrukning endast till ekonomibyggnader omkring 150 kwh/år plus fast avgift om ca 7000 kr/år. Gårdsförsäkring via Länsförsäkringar ca 2500 kr/år. Fiberanslutning via Krokstads Fiber, passiv medlem idag. Kostnad gemensamma vägar sker vid avverkning. Kommunal fastighetsavgift ca 4450 kr/år.

Friskrivning

Säljaren kommer i köpekontraktet att friskriva sig från eventuella fel och brister i fastigheten med dess byggnader. Spekulanter uppmanas att noggrant bilda sig en egen uppfattning om fastighetens skick före bud lämnas.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygd i Strömstad kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 220 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 8 apr kl 12:00

Utgångspris: 7 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter