fbpx

Lantbruk

Skogsgård 103 ha, vid sjö i Dalsland

Utgångspris

6 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 15 jun kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
103,4 ha
Övrigmark
0,5 ha
Åkermark
4,0 ha
Betesmark
1,1 ha
Skogsmark
94,4 ha
Skogsimpediment
3,4 ha
Virkesförråd
10 214 m3sk
Boyta
75 kvm

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BENGTSFORS RAMSBYN 1:8, 1:9, 1:22, 1:44, 1:61

Om fastigheten

Skogsgård i Ramsbyn ca 3 mil norr om Bengtsfors, omfattar ca 94 ha skogsmark och ca 5 ha jordbruksmark. Äldre byggnader i fantastiskt läge vid Ramsbytjärnen. Totalt virkesförråd om ca 10 200 m3sk och egen jakträtt på småvilt och del i älglag, förekomst av vildsvin.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre byggnad från 1800-talet uppförd med timmerstomme, på stensatt grund under tegeltak. Inrymmer en tillbyggd del med hall och wc/dusch samt kök, skafferi, tre rum, finingång med hall och trappuppgång till övre plan där endast oinredd kallvind finns. Mindre källareutrymme med trappa från skafferiet samt en stensatt jordkällare under gamla delen med ingång utifrån. Avlopp till en äldre trekammarbrunn, vatten från en grävd brunn, vattenpump i källaren. Uppvärmning via en
luft/luft värmepump samt en vedspis i köket. Byggnaden är i renoveringsbehov både ut och invändigt. En köpare får räkna med att uppdatera avloppsanläggning till av kommunen godkänd status samt besikta skorsten och vedspis före användning. Läckage i rör vid varmvatten-beredaren. Ingen vattenanalys finns.

Ladugård

Äldre träbyggnad under etternittak på stensatt grund. Inrymmer förråd, stall med äldre spaltinredning ca 2,20 m i takhöjd, ränne, loge, lada med full takhöjd och travers. Kostall med uppbundna spiltor, mjölkrum och en tillbyggd snedtäcka med maskingarage. Även utrymme finns under ladugården för redskap mm.

Magasin

Äldre träbyggnad under etternittak på stensatt grund, inrymmer vedbod, förråd och fd spannmålsmagasin.

Garage

Äldre träbyggnad under plåttak, har används till bilgarage, el framdraget.

Skogsuppgifter

Kuperad skogsmark om ca 94 ha väl sammanhängande med en medelbonitet om 6,8 m3sk/ha/år. Omfattande avverkningar har skett senaste 10 åren, föryngringsåtgärder har skett med goda resultat. Total kubik om ca 10 200 m3sk varav ca 6 300 m3sk i huggningsklass S2.

Skogsbruksplan upprättad i april 2021 av Planläggare Per Moberg, Ludvig & Co, tele: 0521-572415.

Skogsvårdslagen

Enligt Skogsvårdslagen paragraf 11 gäller begränsningsregler för fastigheter upp till 100 ha produktiv skogsmark där max 50 ha får bestå av skogsmark med skog under 20 års ålder. Det betyder att i dagsläget får endast 4,1 ha ytterligare mark föryngrings avverkas. För mer information gällande detta läs på Skogsstyrelsens hemsida https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/ alternativt kontakta Skogsstyrelsen.

Jakt/fiske

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Älgjakt bedrivs i gemensamt Kesnackens Jaktlag där fastigheten har två jägarplatser. Fiskerätt i angränsande sjöar. Del i Kesnackens Fiskevårdsområde.

Fiberförening

Fiber framdraget till husvägg från Torrskogs Fiber Ekonomiska Förening. Passiv medlem. En köpare skall överta medlemskapet.

Utarrenderad mark

Ett område av ca 10 000 kvm norr om ladugården är utarrenderad till humleodling. Avtalet upphör sista september 2021. Enligt samtal med arrendatorn önskar denne fortsätta om ny ägare vill. Vid arrendets upphörande skall tillhörande utrustning tas bort

Nyckelbiotop

Avdelning 4 i skogsbruksplanen om 3,3 ha är en av Skogsstyrelsen registrerad Nyckelbiotop i två delar. Beskrivs som lövsumpskog och lövrik barrnaturskog.

Vägar

Gemensam infartsväg via Ramsbyn vägsamfällighet, Ramsbyn GA:1. Stadsbidrag finns och mestadels egen skötsel av delägare. Ingen debitering för vägunderhåll har behövts till delägande fastigheter på senare år.​

Friskrivning fel och brister

Säljaren kommer i köpekontraktet friskriva sig från eventuella fel och brister i fastigheten med byggnader. Spekulanter uppmanas att fullgöra sin undersökningsplikt extra noggrant.

Gemensam ägovidd

Det har uppmärksammats i förarbetet med försäljningen att delar av Ramsbyn 1:8, 1:9 har gemensam ägovidd samt att Ramsbyn 1:44 har en klammer runt fastighetsbeteckingen. Utredning av fastighetsindelning är utförd, se bilaga.

Det föreslås att köparen efter köpet låter via Lantmäteriet genomföra en fastighetsreglering av alla fastighetsbeteckningar till tex: Ramsbyn 1:22, detta skulle dels minska stämpelskatten för köparen och samtidigt juridiskt fastställa och avskriva eventuella frågeteckan gällande gemensam ägovidd och klammer.

Säljaren har här upplyst spekulanter om dessa fastighetsrättsliga förhållanden och köparen får i sitt bud ta höjd för denna osäkerhet och ev. fler utredningar eller tillkommande utgifter och skall ensam stå dessa kostnader.

Det bör tilläggas att säljaren och dennes släkt har brukat aktuella fastigheter i många generationer utan att någon haft frågor kring detta eller hävdat någon del i någon av fastigheterna.

Pantbrev

Båda pantbreven om totalt 7 000 kr är förkomna och dödningsprocess är inledd.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 7 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 15 jun kl 12:00

Utgångspris: 6 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter