Skogsfastighet

Skogsfastigheter med sommartorp

Högsta bud

1 870 000 kr

Högstbjudande: 1 900 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 18 Nov kl 17:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
21,6 ha
Åkermark
4,9 ha
Skogsmark
16,5 ha
Övrigmark
0,2 ha
Boyta
100 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

OCKELBO NORRBO 4:18 och 4:32

Adress

Svartsbo 22 81694 Ockelbo

Om fastigheten

Virkesrika och talldominerade skogsfastigheter med hög andel slutavverkningsbar skog strax norr om Ockelbo. Högt beläget sommartorp med 4 rum och kök och intilliggande bryggstuga med utsikt över den egna åkermarken. Totalt 21,6 hektar mark varav 4,9 hektar åkermark och 16,5 hektar skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 700

Jakt i Norrbyggdens viltvårdsområde om 2 329 hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Sommartorp

Bostadsbyggnad i 1-3/4 plan med 3 rum och kök samt ett oisolerat rum. Byggnaden har stensatt grund, trägolv, stomme av stående plank som utvändigt är klädd med stående rödmålad träpanel, enkelglas fönster med innan glas och valsat plåttak. Uppvärmningen sker via elradiatorer, vedspis och öppenspis. Bostaden har eget sommarvatten från en källa i skogen som delas med andra. Avlopp saknas men gråvatten från diskhon går till en grävd stenkista. Taxerad boarea är 100 m² och biarea 35 m². Nybyggnadsår är 1925 enligt taxeringen.

Entré plan
Hall med förrådsutrymme under trapp till övervåningen, rymligt kök med skafferi och vedspis, ett sovrum och ett vardagsrum med en välvårdad öppenspis.

Övervåning
Balkong utan räcke, kallvind med ett isolerat rum med kök, kattvindsutrymme och ett oisolerat rum med trägolv.

Källare
Matkällare i förrådsutrymmet under trapp.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan upprättad i maj 2017 av LRF Konsult. Planen har uppdaterats med fyra års tillväxt fram till maj 2021.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 16,5 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 4 746 m³sk som domineras av tallskog varav ca 4 200 m³sk har nått slutavverkningsbar ålder. Medelvolymen per ha är ca 288 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 6,5 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är 126 m³sk för tillväxtsäsongen 2021.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Åkermarkens totala areal är 4,9 hektar som ligger i anslutning till sommartorpet. Marken har god dränering och odlas med vall.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är ej utarrenderad.

Jakt

Fastigheten ingår i Norrbyggdens viltvårdsområde som jagar på en areal om 2 329 hektar. Älgjakten sker gemensamt medan småviltsjakten får bedrivas enskilt över hela området. Här finns vilt som älg, björn, rådjur, hare, räv och skogsfågel.

Naturvärden

På fastigheterna finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade. (källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade. (källa: Riksantikvarieämbetet)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person, dock ej för privatperson.

Väg

Fastigheten ingår i vägsamfällighet och betalar en årlig avgift utifrån de kostnader man haft under året. Under 2020 var vägavgiften 4 992 kr eftersom man reparerat och underhållit en del av vägen.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett böljande åker- och skogslandskap och lämpar sig för småskaligt jord- och skogsbruk samt jakt. Närmaste större ort är Ockelbo där det bland annat finns tågstation, matbutik, bank, skola, sporthall och badhus.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast ons 18 Nov kl 17:00

Högstbjudande: 1 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter