fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastigheter i Härnösand om 66 ha

Högsta bud

3 400 000 kr

Utgångspris: 2 800 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
65,9 ha
Skogsmark
57,6 ha
Myr/kärr/mosse
7,1 ha
Berg/hällmark
1,2 ha
Virkesförråd
9 200 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRNÖSAND GÅLTJÄRN 5:2

Adress

Gåltjärn

Om fastigheten

Lättillgängliga skogsfastigheter med både gallrings- och slutavverkningsbar skog. Fastigheterna ligger i ett sammanhängande område förrutom ett mindre skifte på 0,1 ha. Den totala arealen är på 65,9 ha samt den produktiva skogsmarken är 57,6 ha med ett virkesförråd om ca 9 200 m³sk enligt skogsbruksplan som är upprättad i augusti 2021.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 60 % av virkesförrådet, löv 30 % samt tall 10 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är uppdelad på röjningsskog 11%, gallringsskog 47 % samt skog som uppnått slutavverkningsbar ålder 42 %med ett virkesförråd om ca 5 420 m³sk. Boniteten är god med 4,6 m³sk/ha.
Jakträtt finns till fastigheten och förnärvarande är fastigheten oregistrerad för älgjakt.

Det finns några enkla byggnader på fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Härnösands kommun, Viksjö församling.

Tag av E4:an vid Cirkel K och kör mot Viksjö. Efter ca 25 km sväng höger vid skylt Sörgården och kör ca 8,5 km så kommerr man fram till fastigheten.
Se skogs- och översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Allmänt

Lättillgängliga skogsfastigheter som ligger i ett sammanhängande område förutom ett mindre skifte på 0,1 ha. Fastigheterna ligger efter allmän väg. Den totala arealen är 65,9 ha enligt skogsbruksplan som är upprättad i augusti. Den roduktiva skogsmarken är 57,6 ha med ett virkesförråd om ca 9 200 m³sk.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 60 % av virkesförrådet, löv 30 % samt tall 10 %. Skogens åldersfördelning är uppdelad på röjningsskog 11%, gallringsskog 47 % samt skog som uppnått slutavverkningsbar ålder om 42 % med ett virkesförråd om ca 5 420 m³sk. Boniteten är god med 4,6 m³sk/ha.
Jakträtt finns till fastigheten och för närvarande är fastigheten oregistrerad för älgjakt.

Det finns några enkla byggnader på fastigheten som förråd mm.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2021 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 57,6 ha med ett virkesförråd om ca 9 200 m³ sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder så som plantering av 0,2 ha samt röjning av 4,9 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Snöbrott

Under januari/februari 2021 har det skett snöbrott och vindfällen på fastigheten i varierande omfattning.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det inga kända kultur- eller fornlämningar annat än övrig kulturhistorisk lämning, kvarnplats Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Naturvärden

Det finns inga kända områden på fastigheten som har naturvärden annat än några mindre områden som är bedömt som sumpskog. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten är oregisterad hos Länsstyrelsen för älgjakt. Första jaktveckan får man jaga fritt kalv.
Markägaren har upplåtet björnjakt på fastigheten med ett skriftligt arrendekontrakt som belöper på ett år i taget om det inte sägs upp.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag 644 059 kvm, areal enligt skogsbruksplan 65,9 ha.

Vägar

Fastigheten ligger efter allmänn väg.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten. Intressenter får på egen hand besikta marken och skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information

Se kommunens hemsida www.harnosand.se, www.stigsjo.se och https://www.viksjo.net.

Stigsjö

I Stigsjös dalgång bor det ca 1 100 personer permanent. Under sommarens månader när fritidsfolket är i sommarstugorna och utflyttade kommer hem ökar befolkningen betydligt.

Jord och skogsbruk har av tradition bedrivits i socken. Närheten till tätorterna Härnösand, Sundsvall, Timrå & Kramfors gör att arbetspendling från Stigsjö är möjlig.

Brunne är som ett centrum i Stigsjö där skola, förskola, mataffär, bensinpump och äldreboende finns.

Det finns många sjöar i området och flera har badplatser.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Tillträde

Tillträde senast 30 dagar efter köpekontraktets undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten. Zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Film

Se även film över delar av fastigheten på vår hemsida.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 133 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter