Skogsfastighet

Fastighet med jakt- och naturupplevelse

Utgångspris

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 17 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
214,5 ha
Skogsmark
17,1 ha
Skogsimpediment
197,4 ha
Virkesförråd
2 140 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Mariestad Karsmossen 5:1

Adress

Karsmossen Mariestad

Om fastigheten

Skogsfastighet belägen några kilometer öster om Vänern mellan Mariestad och Gullspångs kommun. Fastigheten omfattar totalt ca 214 ha i en välarronderad ägofigur. Arealen fördelar sig över 17 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2 140 m³sk och 197 ha naturreservat. Markerna erbjuder fina möjligheter till jakt- och naturupplevelser. Inom fastigheten finns en trevlig jaktstuga uppförd. Fastigheten kan förvärvas av såväl juridisk som fysisk person.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 17,1 ha med ett bedömt virkesförråd om 2 140 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 125 m³sk/ha.
Medelboniteten har bedömts till 6,2 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 90 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 28% tall, 44% gran och 28% löv. Avverkningsförslaget ligger på ca 915 m³sk varav 597 m³sk utgörs av ett gallringsuttag. Det finns bestånd som är påverkade av bäver och fördämningar. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i februari 2020 av Lars Densborn.

Naturreservat

197 ha av fastigheten är naturreservat som bildades 2010. Själva marken ägs av fastighetsägaren men det finns ingen nyttjanderätt till skogen. Området ingår i Karsmossens naturreservat vilket är stort skogs- och myrområde som utgör ett spännande vildmarksområde med ett rikt fågelliv. I naturreservatet förekommer en rad typiska barrskogs- och myrfåglar. Bland annat finns här en stor tjäderpopulation och en av länsdelens största tjäderspelplataser.
Reservatsbestämmelserna finns tillgängliga under den här fastigheten på www.ludvig.se.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Jakt får bedrivas över hela fastigheten även inom naturreservatet. All jakt är tillåten inom reservatet förutom orre, tjäder och järpe. Reservatsbestämmelserna medför dock att inom reservatet får bland annat skjutgator inte röjas och jakttorn får inte uppföras. Området erbjuder viltrika jaktmarker som kan erbjuda många spännande upplevelser. Älg, kronhjort, vildsvin och bäver är normal för området.

Jaktstuga

Inom fastigheten finns en jaktstuga uppförd 2018 i trä under tak av plåt. Stugan inrymmer fyra sängplatser, sittgrupp, braskamin och gasol kyl och spis. Invid stugan finns ett utedass samt en förrådsbyggnad med bastu. Stugan överlåts möblerad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej vare sig av fysisk person eller juridisk person/bolag.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna enligt skogsbruksplanen uppgår till 214,5 ha fördelat på 17,1 ha skogsmark och 197,4 ha naturreservat.

Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 209 ha.

Arealuppgifter enligt fastighetstaxeringen uppgår till 209 ha fördelat på 15 ha skogsmark, 24 ha skog med restriktion och 197 ha naturreservat.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 320 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter