Lantbruk

Skogsfastighet vid Västanfäbodarna

Högstbjudande

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 18 mar kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
21,1 ha
Skogsmark
20,8 ha
Skogsimpediment
0,3 ha
Virkesförråd
2 903 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SANDVIKEN VÄSTANBYN 7:5

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet med välskött tallskog strax norr om Sandviken. Fastigheten ligger vid Västanfäbodarna och sträcker sig från väg 272 och öster ut. Större delen av skogsmarken består av äldre gallringsskog som domineras av tall men det finns även ca 860 m³sk som nått slutavverkningsbar ålder. Total areal är 21,1 hektar mark varav 20,8 hektar är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 2 900 m³sk. Enskild jakt på fastigheten ingår eller i Sävärenge jaktklubb som jagar på 1 300 hektar vid överenskommelse.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan utförd av Mellanskog under augusti 2020.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 20,8 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 2 903 m³sk som domineras av tallskog varav ca 859 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelvolymen per ha är ca 140 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 4,9 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 103 m³sk för kommande tillväxtsäsongen.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

På fastigheten kan man jaga enskilt eller vid överenskommelse ingå i Sävärenge jaktklubb som jagar på en areal om ca 1 300 hektar. Jaktmarkerna har god tillgång på vilt och här jagas björn, älg, rådjur, räv, hare och fågel. Jaktkort i jaktklubben kostar 5 000 kr per år att lösa och då ingår all jakt, fällavgifter och kött tilldelning. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt. Ny ägare kan tillträda jakten på fastigheten eller i jaktklubben vid överenskommelse tidigast 1/7 2021. För kontaktuppgifter till ordförande, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@ludvig.se.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (källa: Skogsstyrelsen)

Vägar

Fastigheten har andel i vägar och fastighetsägaren betalar en vägavgift om ca 800 kr per år för underhåll av vägarna. Vid avverkning vintertid bekostas eventuell snöröjning på egen hand.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett varierat skogslandskap och är belägen ca 15 km norr om Sandviken. Närmaste större ort är Sandviken. Se bifogade kartor.

Vägbeskrivning

Från Sandviken kör väg 272 mot Ockelbo, följ vägen 15 km. Fastigheten ligger på höger sida innan avtagsvägen till Västanfäbodarna och Långsjön. Fastigheten är skyltad med en banderoll.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 110 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 18 mar kl 17:00

Högstbjudande: 1 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter