fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet vid Hällestad – 106 hektar

Högstbjudande

15 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 16 jun

Visning

  • Skog och mark kan besiktigas på egen hand med visad hänsyn till grannar, djur och växande grödor.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Anmäl intresse

  • Kolbindning 117 ton/ha

Om fastigheten

Skogsfastighet strax nordväst om Hällestad i Finspångs kommun med en total areal om 106 hektar varav 95,2 hektar är produktiv skogsmark enligt nyupprättad skogsbruksplan. Talldominerat virkesförråd om ca 15 500 m³sk med en relativt jämn fördelning över åldersklasserna. På fastigheten finns en övernattningsstuga samt en enklare jaktkoja.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

FINSPÅNG ÖSTERBY 1:2

Adress

Österbyhytta 131 61275 Hällestad

Totalareal
106,5 ha
Skogsmark
95,2 ha
Myr/kärr/mosse
3,6 ha
Berg/hällmark
3,0 ha
Inägomark
2,8 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
0,9 ha
Vatten
0,5 ha
Virkesförråd
15 518 m3sk
Total tillväxt/år
411 m3sk
Kolbindning/ha
117 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Byggnader

Trevlig jaktkoja belägen vid vändplanen i den östra delen av avdelning 13 i skogsbruksplanen.

Enklare stuga med sex sovplatser för övernattning i samband med exempelvis jakt eller tillsyn. Stugan har nyligen renoverats och har anslutning till el, vatten från egen källa och avlopp (trekammarbrunn). Det finns fyra separata rum med sängplatser för sex personer, sittplatser för 12 personer och samt bastu och duschar. Uppvärmning sker med hjälp av luft/luft-värme.

Säljarna kan även överlåta flotten, dock ingår den ej i fastighetsöverlåtelsen och angiven prisindikation. Själva stugan är 25 kvm och disponeras idag av en bastu (6 kvm) samt våningssäng, bäddsoffa, bord med fyra stolar och en garderob. Elanslutning från ett ljudisolerat elaggregat som finns i anslutning till torrtoaletten. Flytbryggan är 12 m.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Foran Forest i april 2023. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår enligt planen till 95,2 ha och virkesförrådet bedöms till ca 15 500 m³sk. Skogsmarken har en relativ jämn åldersklassfördelning och det dominerande trädslaget är tall (88 %), medelboniteten är beräknad till 5,8 m³sk per ha. Volymen skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (huggningsklass G2, S1 och S2) är ca 8 200 m³sk. För ytterligare uppgifter, se i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga ev. skogsvårdsåtgärder som finns på skiftet per kontraktsdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt och fiske

God jakt efter framförallt älg, rådjur, dovhjort samt vildsvin. Ingår i älgskötselområde (ca 500 ha). Säljaren kommer att kvarhålla sig jakträtten till och med 2028-06-30.

Fiske i Hällestadsån som bland annat hyser kräftor. Fastigheten har även fiskerätt i Hyttesjön.

Inägomark

Arealen inägomark är 2,8 ha enligt skogsbruksplanen och marken utgörs av slåtteräng. Enligt Jordbruksverkets blockkarta är arealen 2,83 ha.

EBH-kartan

Enligt Länsstyrelsens inventeringar finns det en f.d. avfallsdeponi på fastigheten. Vidare finns det spår från gruva och upplag i fastighetens södra delar.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 9 375 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 16 jun

Högstbjudande: 15 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter